Sales

Print & Canvas

Sunlit Wildflowers, Llyn Tegid/Haul yn Gleuo Blodau Gwyllt, Llyn Tegid

A brief break in the clouds allows the sun to highlight the flowers surrounding Llyn Tegid. Here Knapweed and Toadflax supply the colour, but there are many more on the lake's eastern shore.
Torriad byr yn y cymylau yn gadael i'r haul oleuo fynny y blodau oedd o amgylch LLyn Tegid. Yma roedd y Pengaled a Thryn y Llo yn rhoi y lliw, ond roedd yna lawr mwy a'r lannau yr ochor ddwyrain i'r llyn.
Sunlit Wildflowers, Llyn Tegid/Haul yn Gleuo Blodau Gwyllt, Llyn Tegid
Summer Dusk, Llyn Tecwyn Isaf/Cyfnos Haf, LLyn Tedcwyn Isaf

Summer Dusk, Llyn Tecwyn Isaf/Cyfnos Haf, LLyn Tedcwyn Isaf

Lillies and trees frame the edge of Llyn Tecwyn Isaf, the latter thrown into silhouette as darkness approaches.
Lili'r Dwr a choed yn amlinellu ymylon Llyn Tecwyn Isaf, gyda'r coed yn cael ei lluchio i dywyllwch fel mae'r nos yn agosau.

The Roman Steps/Y Grisiau Rhufeinig

Looking down the Roman Steps through the heather towards Cwm Bychan.
Yn edrych i lawr y Grisiau Rhufeinig drwy y grug tuag at Cwm Bychan.
The Roman Steps/Y Grisiau Rhufeinig
Evening Light, Pared y Cefn-Hir/Golau Noswyg, Pared y Cefn-Hir

Evening Light, Pared y Cefn-Hir/Golau Noswyg, Pared y Cefn-Hir

Nearby Llynnau Cregennen is already in the shade as Pared y Cefn-Hir basks in the last of the days sun.
Mae Llynnau Cregennan gerllaw eisioes yn y cysgodion fel mae Pared y Cefn-Hir yn parhaul i dorheulo yng ngweddill o haul y dydd.

Sunstream, Vale of Ffestiniog/Pelydren Haul, Dyffryn Ffestiniog

Late evening sun streams into the Vale of Ffestiniog just before sunset.
Haul cyfnos hwyr yn tywynu i Ddyffryn Ffestiniog cyn machlyd haul.
Sunstream, Vale of Ffestiniog/Pelydren Haul, Dyffryn Ffestiniog
Summer Colour, Grib Ddu/Lliwiau Haf, Crib Ddu

Summer Colour, Grib Ddu/Lliwiau Haf, Crib Ddu

As the cloud clears, early morning sun lifts the moss and heathers in this view of Grib Ddu.
Fel y cliriodd y cymylau, codwyd y moswg a'r grug yn yr olygfa yma o'r Grib Ddu gan olau cynnar y bore.

Calm Sunset, Llandanwg/Machlyd Tawel, Llandanwg

Sunset on a calm summer evening and incoming tide, viewed from Llandanwg.Golygfa a dynwyd yn Llandanwg o fachlyd haul a'r noson dawel o haf gydg'r llanw yn dod i mewn.
Calm Sunset, Llandanwg/Machlyd Tawel, Llandanwg
Moel Hebog

Moel Hebog

A late summer afternoon view of Moel Hebog viewed from close to the dam on Llyn Trawsfynydd.
Golygfa o Foel Hebog yn hwyr a'r brynhawn o haf wedi ei dynu o ymyl y gronfa a'r Llyn Trawsfynydd.

Castle Goch

Conwy Castle, lit by the setting sun, turns a fiery orange in contrast with the shaded boats in the harbour.
Wedi ei olauo i fyny gan fachlyd haul, mae Castell Conwy yn troi yn liw oren tanllyd mewn wrthgyfarbyniad i'r cychod yn yr harbwrdd sydd mewn cysgod.
Castle Goch
Clearing Skies, Yr Aran/Awyr yn Clirio, Yr Aran

Clearing Skies, Yr Aran/Awyr yn Clirio, Yr Aran

Early morning cloud lifts from the peak of Yr Aran in this view from Grib Ddu.
Yn yr olygfa yma a dynwyd o Grib Ddu cododd niwl cynnar y bore oddiar copa'r Aran.

Summer in the Mawddach/Yr Haf yn y Mawddach

The Mawddach Estuary viewed from the New Precipice Walk on a summer morning.Golygfa o Aber y Fawddach o'r llwybyr newydd "Y Precipice" ar fore o haf.
Summer in the Mawddach/Yr Haf yn y Mawddach
Moel Hebog, Summer Showers/Moel Hebog, Cawodydd Haf

Moel Hebog, Summer Showers/Moel Hebog, Cawodydd Haf

Moel Hebog viewed on a showery day from Moel-y-Gest
Golygfa o Foel Hebog ar draws y cwm am Foel-y-Gest a'r ddiwrnod o gawodydd.

Nature's Garden/Gardd Natyr

Crocosmia, Purple Loosestrife, Meadowsweet and Jumping Jack growing wild on the banks of Afon Dwyryd.
Tyf Erwain, Crib y Ceiliog, Llysiau'r Milwr Coch a Jack Naid yn wyllt ar lannau Afon Dwyryd.
Nature's Garden/Gardd Natyr
Barmouth Harbour, Summer Dusk/Harbwrdd Bermo, Cyfnos Haf

Barmouth Harbour, Summer Dusk/Harbwrdd Bermo, Cyfnos Haf

Barmouth Harbour viewed from the hills above the Mawddach Estuary.Golygfa o Harbwrdd y Bermo a dynnwyd o'r bryniau uwchben Aber y Fawddach.

Misty Dawn, Llyn Trawsfynydd/Bore Niwlog, Llyn Trawsfynydd

The Cliffs of Carreg Yr Ogef viwed from the shores of Llyn Trawsfynydd.
Golygfa glogwyn Carreg yr Ogof o lannau Llyn Trawsfynydd.
Misty Dawn, Llyn Trawsfynydd/Bore Niwlog, Llyn Trawsfynydd
In the Shadow of Cadair/Yng Nghysgodion Y Gader

In the Shadow of Cadair/Yng Nghysgodion Y Gader

Llynnau Cregennen is highlighted with shafts of sunlight whilst Cadair Idris looms menacingly in the shadow of storm clouds.
Llynnau Cregennan yn cael ei goleuo fyny gan olau'r haul tra ymddangosodd Cader Idris yn fygythiol yng nghysgodion cymylau stormus.

Dusk, Llandecwyn Church/Cyfnos, Eglwys LLandecwyn

Traeth Bach reflects the glow of dusk.
Adlewyrchodd Draeth Bach dywyn cyfnos.
Dusk, Llandecwyn Church/Cyfnos, Eglwys LLandecwyn
Misty Highlights/Amlinellau Tarth

Misty Highlights/Amlinellau Tarth

Moelwyn Mawr stands sentinel, basking in the early morning sun, over the misted vale just starting to warm in its glow.
Saif Moelwyn Mawr yn wyliedig, a thorheulo yn haul cynnar y bore dros y dyffryn niwlog sydd yn dechrau a chynhesu yn ei dywyn.

Sunlit Mists/Tarth Heulog

Early morning mists on Llyn Dinas are highlighted by the sun as it rises above the hills.
Tarth bore cynnar ar Lyn Dinas yn cael ei oleuo fyny gan yr haul fel y codai uwchben y bryniau.
Sunlit Mists/Tarth Heulog
In Silhouette/Mewn Amlinell

In Silhouette/Mewn Amlinell

Close to Llyn Tecwyn Isaf, this lone tree stands above the Vale of FFestiniog.
Yn agos i LLyn Tecwyn Isaf, safodd y goeden unig hon uwchben Dyffryn Ffestiniog.
website designed by amazing internet ltd