Sales

Print & Canvas

Dunes and Llanddwyn/Twyni a Llanddwyn

Overlooking Ynys Llanddwyn from the dunes at Maltraeth.
Yn edrych allan dros Ynys Llanddwyn o'r twni tuag at Malltraeth.
Dunes and Llanddwyn/Twyni a Llanddwyn
Reflections in the Mist, Llyn Tegid/Adlweyrchion yn  y Niwl, LLyn Tegid

Reflections in the Mist, Llyn Tegid/Adlweyrchion yn y Niwl, LLyn Tegid

The calm waters of Llyn Tegid reflect the sunlit boats and shaded grasses as the sun burns away the early morning mist.
Adlweyrchwyd y cychod, oedd wedi ei golauo fynny gan olau'r haul, yn nyfroedd tawel Llyn Tegid a hefyd y glaswellt ai cysgodion fel oedd yr haul yn llosgi i ffwrdd darth y bore.

In the Shade/Yn y Cysgod

This lone tree in Cwm Idwal waits for the sun to rise above Tryfan.
Coeden unig yn Cwm Idwal yn aros i'r haul godi o'r tu ol ir Tryfan.
In the Shade/Yn y Cysgod
Bluebells in the Valley/Clychau'r Gog yn y Cwm

Bluebells in the Valley/Clychau'r Gog yn y Cwm

Bluebells add a splash of colour to the early morning light in Cwm Pennant.
Clychau'r Gog yn ychwanegu ycgydig o liw i Gwm Pennant yng ngolau cynnar y bore.

Brondanw Tower at Sunrise/Twr Brondanw a'r Doriad Gwawr

A folly built by Clough Williams-Ellis, (of Portmeirion fame), on a beautiful spring morning.
Twr a adeiladwyd gan Clough Williams-Ellis, (enwog Portmerion), ar fore hyfryd o'r gwanwyn.
Brondanw Tower at Sunrise/Twr Brondanw a'r Doriad Gwawr
Afon Glaslyn at Beddgelert/Yr Arfon Glaslyn ym Meddgelert

Afon Glaslyn at Beddgelert/Yr Arfon Glaslyn ym Meddgelert

The cloud disperses and sunshine lifts the colour of the Rhodedendrons.
Gwasgarodd y cymylau a daeth heulwen i godi lliwiau y Rhododendron.

Morning Glory, Llyn Crafnant-Ysblander Bore, Llyn Crafnant

With some remains of sunrise colour, Crimpiau is bathed in early morning sun.
Hefo ychgydig ar ol o liwiau haul y bore yn codi, mae'r Crimpiau wedi ymdrochi hefo haul.
Morning Glory, Llyn Crafnant-Ysblander Bore, Llyn Crafnant
Summer Morning, Llyn Dinas/Bore Haf, Llyn Dinas

Summer Morning, Llyn Dinas/Bore Haf, Llyn Dinas

Llyn Dinas early on a summer morning as the cloud clears.
Bore cynnar yn yr haf fel mae'r cymylau yn clirio a'r Lyn Dinas.

Summer in the Mawddach/Haf ar y Fawddach

The Mawddach Estuary basking in late summer sun, as seen from the Old Precipice Walk.
Aber y Fawddach yn torheulo mewn haul ddiwedd haf, fel y gwelir o lwybyr yr hen Precipice.
Summer in the Mawddach/Haf ar y Fawddach
Summer Moorland/Gweundir Haf

Summer Moorland/Gweundir Haf

The view of the Carneddau from Penmaen Bach on a summers day.
Golygfa o'r Carneddau wedi ei dynu o Benmaen Bach ar ddiwrnod o haf.

On the Edge/Wrth yr Ymyl

Llyn Dinas and Nant Ggwynant as seen from Bwlch y Sygun early on a summer morning.
Cynnar a'r fore o haf, Llyn Dinas a Nant Gwynant fel y gwelwyd o Fwlch y Sygyn.
On the Edge/Wrth yr Ymyl
Summer Reflection, Llyn Crafnant/Adlewyrchion Haf, Llyn Crafnant

Summer Reflection, Llyn Crafnant/Adlewyrchion Haf, Llyn Crafnant

Shortly after sunrise, Crimpiau is brightened by sunlight and reflected in Llyn Crafnant.
Ychydig wedi iddi wawrio, mae'r Crimpiau yn cael ei 'loywi gan olau'r haul a gwelir ei adlewyrchiad yn LLyn Crafnant.

Synchant Pass in Summer/Bwlch Sychnant yn yr Haf

Looking towards Penmaenmawr and Anglesey from the Synchant Pass.
Yn edrych tuag at Penmaenmawr a Sir Fon oddio ar Fwlch Sychnant.
Synchant Pass in Summer/Bwlch Sychnant yn yr Haf
Daybreak, Idwal and Pen yr Ole Wen/Torriad Dydd Llyn Idwal a Phen yr Ole Wen

Daybreak, Idwal and Pen yr Ole Wen/Torriad Dydd Llyn Idwal a Phen yr Ole Wen

The early morning sun illuminates Pen Yr Ole Wen which is reflected in Llyn Idwal.
Haul bore cynnar yn goleuo fyny Pen Yr Ole Wen ai adlewyrchu yn Llyn Idwal.

Early Morning, Cwm Idwal/Bore Cynnar, Cwm Idwal

An early morning view across Llyn Idwal towards the Devils Kitchen.
Golygfa bore cynnar ar draws Llyn Idwal yn edrych tuag at y Twll Du.
Early Morning, Cwm Idwal/Bore Cynnar, Cwm Idwal
Sunrise on Crimpiau/Gwawrio ar y Crimpiau

Sunrise on Crimpiau/Gwawrio ar y Crimpiau

The first rays of sun hit Crimpiau and highlight its rugged outline, the scene being reflected in a calm Llyn Crafnant.
Disgynodd belydrau cyntaf yr haul ar y Crimpiau gan oleu fynny ei amlinell garw, adlweyrchi'r yr olygfa yn nyfroedd llonnydd Llyn Crafnant.

Roman Tree/Coeden Rhufeinig

Just above the woodland on the footpath towards the Roman Steps stands this lone tree. In the background, Clip.
Ar y llwybyr uwchben y goedwig tuag at Y Grisiau Rhufeinig saif y goeden unig hon. Gwelir Clip yn y cefndir.
Roman Tree/Coeden Rhufeinig
Barmouth at Dusk/Bermo ar Gyfnos

Barmouth at Dusk/Bermo ar Gyfnos

Viewed from high above the Mawddach Estuary, Barmouth sits in the shade. In the distance the Lleyn Peninsular, Anglesey and Bardsey Island can be seen. Moments after this photograph, the 5 flashes of South Stack lighthouse started.
Golygfa yn uchel wrthben Aber Mawddach o Bermo yn y cysgodion. Yn y pelldir gwelir Pen Lleyn, Sir Fon ac Ynys Enlli. Munudau wedi tynu y llun yma dechreuodd y 5 flach o Oledy Ynys Lawd.

Shades of Summer, Llyn Trawsfynedd/Lliwiau yr Haf, Llyn Trawsfynydd

Heather and bracken add summer colour to this view of Llyn Trawsfynydd. Arenig Fawr is the distant hill.
Grug a rhedyn yn ychwanegu lliwisu haf i'r olygfa yma o Lyn Trawsfynydd. Yr Arenig Fawr yw'r bryn yn y pelldir.
Shades of Summer, Llyn Trawsfynedd/Lliwiau yr Haf, Llyn Trawsfynydd
Cadair in Red/Y Gader mewn Coch

Cadair in Red/Y Gader mewn Coch

A summers sunset warms the slopes of the Cadair range in red. Viewed from Llynnau Cregennen.
Machlyn harul yr haf yn cynhesu llethau amrediad y Gader mewn coch. Golygfa o llynnau Cregennan.
website designed by amazing internet ltd