Sales

Print & Canvas

On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn

Snowdon reflects in the still, clear, partially ice covered, turqouis waters of Glaslyn.
Adlewyrchwyd Y Wyddfa yn nyfroedd glas, llonydd a chlir Glaslyn a oedd wedi ei hanner orchuddo hefo rhew.
On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn
Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn

Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn

Ice prevents full reflection of the hues in the cloud cover above Arenig Fawr.
Roedd rhew yn atal adlewyrchiad llawn o'r gwaedd yn y gorchudd o gymylau a oedd uwchben yr Arenig Fawr.

Snowcapped Arans/Y Aran Mewn Eira

A winter view of the Arans taken from Llyn Tegid.
Golygfa 'aeafol o'r Aran wedi ei dynnu o Lyn Tegid.
Snowcapped Arans/Y Aran Mewn Eira
Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos,  Llyn Trawsfynydd

Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos, Llyn Trawsfynydd

Winters Glory/Ysblander Gaeaf

A stunning winter morning as the rising sun colours the snow and grasses on the slopes of Snowdon, which are reflected in Llyn Llydaw.
Bore gaeaf syfrdanol fel oedd yr haul yn codi ac yn lliwio'r eira a'r glaswellt a'r lethau'r Wyddfa, sydd yn cael ei hadlewyrchu yn Llyn Llydaw.
Winters Glory/Ysblander Gaeaf
Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw

Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw

One of the many relics strewn through Snowdonia, offering a reminder of the thriving industries that once covered the landscape.
Un or nifer grair sydd i'w gweld yma ac acw drwy Eryri, yn ein hatgoffa am y diwydiannau llwyddianus a oedd unwaith i'w gweld ar rhyd y tirlun.

Golden Dawn, Criccieth/Gwawrio Euraidd, Cricceith

The rising sun casts a golden glow over a very calm sea on this beautiful winter morning at Criccieth.
Lluchiodd yr haul wrth godi, dwyn euraidd ar draws y mor llonydd ar y bore hyfryd hwn yn y gaeaf yng Nghriccieth.
Golden Dawn, Criccieth/Gwawrio Euraidd, Cricceith
Winter Hues/Gwaedd Gaeaf

Winter Hues/Gwaedd Gaeaf

The sun tries to break through the cloud on this cold winter afternoon. The Afon Glaslyn at Beddgelert.
Ceisiodd yr haul dorri drwy y cymylau ar y prynhawn oer yma o 'aeaf. Afon Glaslyn ym Meddgelert.

Winter Sunshine/Heulwen Gaeaf

The sun shines through breaks in the cloud, the highlights and shadows adding depth to this view of Snowdon over Traeth Mawr.
Tywynnodd yr haul drwy dorriad yn y cymylau ac fe ychwanegwyd ddyfnder i'r olygfa yma or Wyddfa ar draws o Dreath Mawr gan oleuni a chysgod.
Winter Sunshine/Heulwen Gaeaf
Tryfan Sunrise/Gwawrio Tryfan

Tryfan Sunrise/Gwawrio Tryfan

As the sun climbs through the early morning mist, it warms the slopes of Tryfan, colouring the sky and surface of Llyn Ogwen.
Wrth i'r haul godi drwy darth fore cynnar, cynhesodd lethrau y Tryfan gan liwio yr awyr a gwyneb Llyn Ogwen.

Standing Firm/Sefyll yn Gadarn

Despite its precarious position on the upper slopes of Nant Gwynant, this tree clings to the rock, despite the gales, and looks towards Y Lliwedd and Snowdon.
Er ei leoliad beryglus a gwyntoedd cryf fe 'lynnodd y goeden hon i'r creigiau ar lethrau uchaf Nant Gwynant fel yr edrychai draw am Y Lliwedd a'r Wyddfa.
Standing Firm/Sefyll yn Gadarn
Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn

Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn

Only the appearance of stones beneath the surface and a small rock show that this is water as a calm befalls Glaslyn and a perfect reflection of Y Lliwedd results.
Dim ond wrth weld cerrig o dan y wyneb a chraig fechan uwchben y deallir mae dwr hollol lonydd yw hwn fel y disgynnodd ar y Glaslyn ac o ganlyniad cafwyd adlewyrchiad perffaith o'r Lliwedd.

Sun and Snow/Haul ag Eira

Snowdon, photographed on one of the few occassions of last winter when it lived up to its name, from Glaslyn.
Y Wyddfa, llun a dynnwyd o'r Glasyn, a'r un or achlysuron prinaf y gaeaf diwethaf pan iddi sefyll fynny i'w henw.
Sun and Snow/Haul ag Eira
Early Morning Swim/Nofio Bore Cynnar

Early Morning Swim/Nofio Bore Cynnar

Llyn Idwal in the early morning is patrolled by two Canada Geese.
Dwy Wydd Canada yn patrolio Llyn Idwal ar fore cynnar.

Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad

Llyn Gwynant shimmers in reflected moonlight.
Llyn Gwynant yn disgleirio hefo adlewychiad gan olau lleuad.
Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad
Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn

Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn

The Moelwyns photographed from Blaenau Ffestiniog at Sunset
Wedi ei dynnu o Flaenau Ffestiniog gwelir y Moelwyn a'r Fachlyd Haul.

Cwm Pennant Blubells/Clychau'r Gog Cwm Pennant

Said to be one of the prettiest valleys in Snowdonia, the patches of bluebells covering the fields towards the head of Cwm Pennant at this time of year only support the case.
Dywedir iddi fod yn un o'r dyffrynnoedd prydferthaf yn Eryri, a mae y llain o glychau'r gog sydd yn gorchuddio y caeau tuag at ben Cwm Pennant yr amser yma o'r flwyddyn ond yn cadarnhau yr achos.
Cwm Pennant Blubells/Clychau'r Gog Cwm Pennant
Island in the Sun, Llyn Idwal/Ynys mewn Haul, Llyn Idwal

Island in the Sun, Llyn Idwal/Ynys mewn Haul, Llyn Idwal

A few minutes earlier and this small island in Llyn Idwal was still sheltering in the shadow of Tryfan, as the foreground rocks still are.
Ychydig funudau ynghynt ac fe roedd yr ynys fechan hon ar Lyn Idwal yn parhau i gysgodi yng nghysgod y Tryfan, fel mae y creigiau yn y blaendir yn dal i wneud.

Rhyd Bluebells/Clychau'r Gog Rhyd

The low morning sun filters through the grass and bluebells in this field close to Rhyd.
Haul isel y bore yn hidlo drwy wair a chlychaur'r gog mewn cae ar gyrrion Rhyd.
Rhyd Bluebells/Clychau'r Gog Rhyd
Take a Seat, Ynys/Cymerwch Sedd, Ynys

Take a Seat, Ynys/Cymerwch Sedd, Ynys

As the tide rushes in, the wind picks up and the sun prepares to set behind Moel-y-Gest there is a temptation just to sit and watch. This is viewed from Ynys, one of Portmeirions towers is just in frame.
Fel i'r llanw ruthro mewn, cododd y gwynt a'r haul baratoi i ddisgyn y tu ol i Foel-y-Gest roedd yma demtasiwn i ond eistedd a gwylio. Golygfa o Ynys, gyda un o dewri Portmeirion yn y ffram.
website designed by amazing internet ltd