Sales

Print & Canvas

Sunrise, Criccieth Castle/Gwawrio, Castell Criccieth

As the sun rises from behind the Rhinogs it silhouettes Criccieth Castle.
Fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r Rhiniogydd amlinellwyd Gastell Criccieth.
Sunrise, Criccieth Castle/Gwawrio, Castell Criccieth
Fogged in/Cau fewn gan Gaddug

Fogged in/Cau fewn gan Gaddug

Freezing fog subdues the sunrise
Caddug rhewllyd yn darostwng haul yn gwawrio.

Sunkissed/Cusan Haul

The trees and hillsides surrounding Llyn Gwynant are kissed by the sun as it rises over the crest.
Cusanwyd y coed a'r bryniau o amgylch Llyn Gwynant gan yr haul fel y cododd dros y brig.
Sunkissed/Cusan Haul
Autumnal Sunshine, Llyn Dinas/Heulwen Hyfrydol, Llyn Dinas

Autumnal Sunshine, Llyn Dinas/Heulwen Hyfrydol, Llyn Dinas

The autumn bracken is alight with colour above Llyn Dinas.
Mae rhedyn yr hydref uwchben Llyn Dinas ar dan hefo lliwiau.

Autumnal Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hyfrydol, LLyn Gwynant

Autumnal colours reflect almost perfectly in the still waters of Llyn Gwynant
Adlewyrchyd liwiau hyfrydol bron yn berffaith yn nyfroedd llonnydd Llyn Gwynant.
Autumnal Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hyfrydol, LLyn Gwynant
Frosty Morning, Llyn Celyn/Bore Rhewllyd, Llyn Celyn

Frosty Morning, Llyn Celyn/Bore Rhewllyd, Llyn Celyn

A cold clear morning with the mists still tinted by the colour of the rising sun.
Bore oer glir hefo'r tarth yn parhau yw arliwio gan liw yr haul codi.

Swallow Falls/Rhaeadr Ewynnol

The lower part of the falls.
Rhan isaf y rhaeadr.
Swallow Falls/Rhaeadr Ewynnol
Sunset Layers/Haen Machlyd Haul

Sunset Layers/Haen Machlyd Haul

Overlooking the Vale of Ffestiniog past Moel-y-Gest and onto Garn Fadryn.
Yn edrych dros ddyffryn Ffestiniog heibio i Foel-y-Gest ac ymlaen am Garn Fadryn.

Snowcapped Horseshoe/Eira ar y Pedol

The Snowdon Horseshoe viewed in the early morning from Nant Gwynant.
Golygfa o Bedol y Wyddfa ar fore cynnar o Nant Gwynant.
Snowcapped Horseshoe/Eira ar y Pedol
Pen yr Ole Wen

Pen yr Ole Wen

A snow covered Pen yr Ole Wen viewed from Llyn Idwal.
Golygfa o Ben yr Ole Wen mewn eira o Lyn Idwal,

Winter Warmth/Cynhesrwydd Gaeaf

Snowdons upper levels remain covered in snow, reflecting the warmth of the rising sun.
Lefelau uchaf y Wyddfa yn parhau i fod wedi ei gorchuddio ag eira ac yn adlewyrchu cynhesrwydd yr haul wrth iddo godi.
Winter Warmth/Cynhesrwydd Gaeaf
Llyn Llydaw

Llyn Llydaw

Llyn Llydaw stays under cloud cover.
Llyn Llydaw yn parhau i aros o dan gymylau.

Winter Dawn on the Miners/Torriad Gwawr Gaeaf ar y Mwynwyr

As the sun crests the surrounding hills, the warming dawn light arrives on Snowdon. Taken from the Miners track.
Daeth golau gwawr cynnes ar y Wyddfa fel roedd yr haul ar frig y brynniau o amgylch. Tynwyd oddi ar Llwybyr y Mwynwyr.
Winter Dawn on the Miners/Torriad Gwawr  Gaeaf ar y Mwynwyr
Iced up, Llyn Tryweryn/Wedi Rhewi, Llyn Tryweryn

Iced up, Llyn Tryweryn/Wedi Rhewi, Llyn Tryweryn

A snow covered Arenig Fawr seen from the almost completely frozen Llyn Tryweryn.
Yr Arenig Fawr mewn eira fel y gwelwyd o Llyn Treweryn a oedd bron i gyd wedi rhewi drosto.

Winter Sunset, Criccieth/Machlyd Haul y Gaeaf, Criccieth

With the tide at its lowest ebb the wet sands reflect the colours of sunset.
Hefo'r llanw ar ei drai isaf adlewyrchodd y tywod gwlyb liwiau'r machlyd.
Winter Sunset, Criccieth/Machlyd Haul y Gaeaf, Criccieth
Llyn Idwal, Winter Sunshine/Llyn Idwal, Heulwen Gaeaf

Llyn Idwal, Winter Sunshine/Llyn Idwal, Heulwen Gaeaf

A bright and breezy day following snowfall.
Diwrnod glaer awelog wedi i eira ddisgyn.

Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw

The colour of the frozen waters of Llyn Llydaw contrast with the sunlit slopes of Snowdon.
Roedd lLiwiau'r dwr wedi rhewi a'r Lyn Llydaw yn cyferbynnu hefo golau'r haul oedd a'r lethrau y Wyddfa.
Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw
Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant

Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant

Snowdon Horseshoe from Nant Gwynant.
Pedol y Wyddfa fel y gwelir o Nant Gwynant.

Autumn Stream, Llyn Dinas/Nant yr Hydref, Llyn Dinas

The Afon Goch on its way to join the waters of Llyn Dinas.
Yr Afon Goch a'r ei thaith i ymuno a dyfroedd Llyn Dinas.
Autumn Stream, Llyn Dinas/Nant yr Hydref, Llyn Dinas
Evening Light, Snowdon/Golau Noswyl, Y Wyddfa

Evening Light, Snowdon/Golau Noswyl, Y Wyddfa

Looking at Snowdon just before sunset, over the rocky crags of Castell.
Yn edrych am Y Wyddfa ychydig cyn machlyd haul clogwyni creigiog y Castell.
website designed by amazing internet ltd