Sales

Print & Canvas

Misty Sunrise, Bala/Tarth y Wawr, Bala

The warmth of the rising sun starts to dissipate the freezing fog revealing trees and frosted grass.
Dechreuodd wres yr haul wrth iddo godi afradloni y niwl rhewllyd gan ddangos coed a gwair rhewllyd.
Misty Sunrise, Bala/Tarth y Wawr, Bala
Snow Showers, Llynnau Mymbyr/Cawod Eirs, LLynnau Mymbyr

Snow Showers, Llynnau Mymbyr/Cawod Eirs, LLynnau Mymbyr

A heavy snow shower transforms the scene at Llynnau Mymbyr.
Trawsnewidwyd yr olygfa wrth Llynnau Mymbyr gan gawod drom o eira.

Autumn Showers, Llyn Dinas/Cawodydd Hydref, Llyn Dinas

After a very wet start to Autumn the water level in Llyn Dinas is much higher than normal, covering the banks, leaving grasses and reeds submerged.
Wedi dechrau gwlyb ofnadwy i'r Hydref roedd lefel y dwr yn LLyn Dinas yn llawer uwch nag arfer, gan orchuddio'r ochrau a gadael gwair a brwyn yn suddo.
Autumn Showers, Llyn Dinas/Cawodydd Hydref, Llyn Dinas
Llyn Dinas, Encroaching Mist/LLyn Dinas, Tarth Llechfeddiant

Llyn Dinas, Encroaching Mist/LLyn Dinas, Tarth Llechfeddiant

As the sun sinks and its warmth dissipates, the fog starts to return on Llyn Dinas.
Fel i'r haul suddo a'i wres afradloni, dechreuodd y tarth ddychwelyd a'r Lyn Dinas.

Overlooking Frongoch/Edrych dros Frongoch

Taken from the dam on Llyn Celyn. The freezing fog sits in the valley as the sun rises above the Berwyn Hills highlighting the wisps that rise in the warmth.
Tynnwyd o'r gronfa wrth Llyn Celyn. Eisteddodd y niwl rhewllyd yn y cwm fel oedd yr haul yn codi dros fryniau'r Berwyn gan amlygu'r tusw oedd yn codi yn y gwres.
Overlooking Frongoch/Edrych dros Frongoch
Lady in Red/Boneddiges mewn Coch

Lady in Red/Boneddiges mewn Coch

Yr Aran basks in the warmth of the rising sun whilst mist lingers in the shadows engulfing Llyn Gwynant.
Yr Aran yn torheulo yng ngwres yr haul wrth iddo godi tra roedd tarth yn ymlusgo yn y cysgodion a gorchuddio Llyn Gwynant.

September Dawn/Gwawrio Medi

Cnicht and the Moelwyns at daybreak. A wonderful peaceful morning.
Y Cnicht a'r Moelwyn ar dorriad gwawr. Bore tawel hyfryd.
September Dawn/Gwawrio Medi
Golden Dawn over Capel Curig/Gwawr Aur dros Capel Curig

Golden Dawn over Capel Curig/Gwawr Aur dros Capel Curig

Colour fills the sky in this subtle sunrise.
Llenwyd yr awyr a lliwiau yn y gwawrio cyfrwys yma.

Only the Crumbliest, Llandanwg/Dim on y Briwsiongrwst, Llandanwg

Actually a pair of old groin posts, but my chocoholic wife thinks, (wishes), they are giant 'Flakes'
A dweud y gwir par o hen bust morddwyd yw y rhain, ond mae fy ngwraig "chocoholic" yn meddwl, (neun ddymuno), mae cewri o "Chocolate Flakes" ydynt!
Only the Crumbliest, Llandanwg/Dim on y Briwsiongrwst, Llandanwg
Hazy Dawn, Llynnau Mymbyr/Gwawr Niwlog, Llynnau Mymbyr

Hazy Dawn, Llynnau Mymbyr/Gwawr Niwlog, Llynnau Mymbyr

The start of a beautiful day, the only sounds being the nearby Canada Geese nesting amongst the long grasses.
Decharu diwrnod bendigedig, gyda'r unig swn yn bodolaidd oedd Gwyddau Canada yn nythu ymysg y glaswellt hir.

Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg

The sun bursts through the rapidly moving clouds, briefly illuminating the sea.
Torrodd yr haul drwy y cymylau cyflym, gan oleuo fyny y mor am gyfnod.
Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg
Golden Dawn/Gwawrio Euraidd

Golden Dawn/Gwawrio Euraidd

The Rhinogs from Mynydd Rhiw overlooking Abersoch, St Tudwal's Islands and at the bottom right, Hells Mouth, at dawn in September.
Y Rhiniogydd o Fynydd Rhiw yn edrych dros Abersoch, ynysoedd St Tudwal ac yn y gwaelod a'r y dde, Porth Neigwl a'r doriad gwawr ym mis Medi.

Snowdon before sunrise/Y Wyddfa cyn iddi Wawrio

Snowdon before sunrise from Mynydd Rhiw.
Y Wyddfa o fynydd Rhiw cyn iddi wawrio.
Snowdon before sunrise/Y Wyddfa cyn iddi Wawrio
Evening Light, Lleyn Peninsular/Golau Noswylio, Pen Lleyn

Evening Light, Lleyn Peninsular/Golau Noswylio, Pen Lleyn

Looking west over the Lleyn from the hillfortress of Tre'r Ceiri on a summers evening.
My son John admires the view.
Yn edrych i'r gorllewin dros y Lleyn o fryngaer Tre'r Ceiri a'r noswyl o haf.
Gweli'r John, fy mab, yn edmygu'r olygfa.

The Moelwyns/Y Moelwyn

The Moelwyns, some 20 miles away, shortly after dawn, viewed from Mynydd Rhiw.
Y Moelwyn, sydd rhyw 20 milltir i fwrdd, ychydig ar ol gwawrio. Golygfa arall o Fynydd Rhiw.
The Moelwyns/Y Moelwyn
Towards Caernarfon/Tuag at Gaernarfon

Towards Caernarfon/Tuag at Gaernarfon

Evening light baths the view over the northern Lleyn towards Caernarfon over Caernarfon Bay. Taken from the ruins of the hillfort Tre'r Ceiri.
Golau noswyl yn ymdrochi'r olygfa dros ogledd y Lleyn draw tuag at Caernarfon a thros Y Bae. Tnywyd o adfeilion bryngaer Tre'r Ceiri.

Criccieth Castle Sunset 2006/Castell Criccieth Machlyd Haul 2006

High winds and clear skies provided excellent conditions for this photograph of Criccieth Castle from Black Rock sands.
Gyda awyr glir a gwyntoedd uchel creuwyd cyfleuoedd bendigedig i'r llun yma o Gastell Criccieth oddi ar draeth Cerrig Du.
Criccieth Castle Sunset 2006/Castell Criccieth Machlyd Haul 2006
Ynys Llanddwyn

Ynys Llanddwyn

The warmth of the early morning sun lifts the lighthouse from the shadows.
Cododd gynhesrwydd y bore cynnar y goleudy or cysgodion.

Porth Dinllaen

A beautiful early autumn afternoon. Overlooking Porth Dinllaen from Morfa Nefyn.
Prynhawn hyfryd o hydref cynnar. Golygfa o Porth Dinllaen o Forfa Nefyn.
Porth Dinllaen
Maltraeth Reflection/Adlewyrchion Malltraeth

Maltraeth Reflection/Adlewyrchion Malltraeth

Looking towards Ynys Llanddwyn from the beach on Maltraeth Bay. Toned B&W.
Yn edrych tuag at Ynys Llanddwyn o draeth Bae Malltraeth. Naws du a gwyn.
website designed by amazing internet ltd