Sales

Print & Canvas

Manod from Gellilydan/ Manod o Gellilydan

A beautiful autumn evening.
Noswyl hyfryd yn yr hydref.
Printed at 350mm, (14"), wide.
Manod from Gellilydan/ Manod o Gellilydan
Snowdon at Sunset/Yr Wyddfa ar Fachlyd

Snowdon at Sunset/Yr Wyddfa ar Fachlyd

Taken from the shore of Llynnau Mymbyr in May. The sun setting behind Y Foel Goch throws deep shadows across the lake, hence the panoramic crop.
Wedi ei dynnu o lannau Llynnau Mynbyr ym mis Mai. Fel oedd yr haul yn disgyn y tu ol i Foel Goch luchiodd gysgodion dwfn ar draws wyneb y llyn, ac o ganlyniad y torriad panoramic a welir.
Printed at 350mm, (14"), tall.

Snowdon from the Cob/Y Wyddfa or Cob

Taken in December, I could not resist taking a photograph of the evening light. Unfortunately this meant I was an hour late meeting my wife from the train at Llandudno Junction.
Wedi ei dynnu ym mis Rhagfyr, ni fedrwn faddau ond tynnu llun o olau'r noswyl. Ond yn anffodus golygodd hyn i mi fod awr yn hwyr i gwrdd a'r wraig oddi ar y tren yn nol o Gyffwrdd Llandudno.
Printed at 350mm, (14"), wide.
Snowdon from the Cob/Y Wyddfa or Cob
Sunset behind the Lleyn Peninsula from Llandanwg / Machlyd tu ol i Ben Lleyn o Llandanwg

Sunset behind the Lleyn Peninsula from Llandanwg / Machlyd tu ol i Ben Lleyn o Llandanwg

A beautifully clear evening, with a brisk wind that lifted the surface of the water, which has been emphasised by the long exposure.
Noswaith glir brydferth, gyda gwynt bywiog yn codi dros wyneb y dŵr, ac a gafodd ei bwysieisio wrth ddefnyddio arhosiad hir ar y camra.

Rippled Sunset, Barmouth / Machlyd haul Crychiog, Bermo

Although strictly outside the national park, Barmouth is surrounded by it.
This was taken as the tide raced up the beach, smothering the sand patterns that existed only a short time before.
Er iddo fod y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri, mae y Bermo wedi cael ei amgylchu gan y parc. Tynwyd y llun yma tra'r oedd y llanw yn byrlymu i fyny'r traeth ac yn llyfnhau y patrymau oedd wedi bod yn y tywod ond ychydig amser ynghynt.
Print Size 35cm x 19cm
Rippled Sunset, Barmouth / Machlyd haul Crychiog, Bermo
Rock and Seaweed at Sunset, Llandanwg / Gwymon a chraig wrth fachlyd, Llandanwg

Rock and Seaweed at Sunset, Llandanwg / Gwymon a chraig wrth fachlyd, Llandanwg

Although the large bank of cloud on the horizon took the edge off the sunset, (a common problem), the contrast of vivid green against the pink lifts the scene.
Er i glawdd o gwmwl dynnu'r pwyslais o'r haul yn machlyd,(problem cyffredin), codwyd yr olygfa gyda wrthgyferbyniad o wyrdd tanbaid yn erbyn y pinc.

Rocky Sunset, Barmouth / Machlyd Creigiog, Bermo

Simply taken for the light highlighting the sand, rocks and colourful seaweeds.
Wedi ei dynnu dim ond oherwydd y golau yn amlinellu'r tywod, y creigiau a'r gwymon lliwgar.
Rocky Sunset, Barmouth / Machlyd Creigiog, Bermo
Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg

Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg

A breezy summer's day on the beach at Llandanwg. The Lleyn Peninsula provides the backdrop.
Awel ysgafn ar ddiwrnod o haf ar y lan môr yn Llandanwg. Yn y cefndir fe welir Pen Lleyn.

Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg

After a very hazy day, the sunset is much more subtle in colouration and a rising tide washes over the rocks.
Wedi diwrnod niwlog roedd lliwiau'r machlud yn ysgafnach a golchodd llanw, a oedd yn dod i mewn, dros y cerrig.
Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg
Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd  Mawrth

Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd Mawrth

A beautiful calm evening in this bay close to Borth-y-Gest. Only the highest of the foreground rocks catch the last of the sun's energy as it sinks below the hill.
Nôswyl ddistaw brydferth yn y bae yma sydd yn agos i Forth-y-Gest. Dim ond y creigiau uchel agosaf sy'n dal yr olaf o egnir haul fel y mae'n disgyn y tu ol i'r bryn.

Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn Harlech

A beautiful summer's evening. As the sun sinks, it highlights some of the grasses on the dunes, casting deep shadows on the lee side.
Noson brydferth o haf. Fel mae'r haul yn disgyn, amlinellodd y gwair yn y twyn gan luchio cysgodion dyfn.
Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn  Harlech
Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech

Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech

An amazing sunset, and its reflection on Harlech Beach
Machlyd haul rhyfeddol ai adlewyrchiad a'r draeth Harlech.

Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg

A barnacle-encrusted boulder dominates the foreground in this photograph of a summer sunset from Llandanwg beach.
Dominyddi'r y llun yma gan graig yn y blaendir sydd wedi ei gorchuddio a chregyn llong, tynwyd a'r fachlyd haul yr haf a'r draeth Llandanwg.
Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg
Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du

Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du

Captured as the sun sets behind Black Rock. Although taken on a retreating tide, there was enough swell to bring life to the image in the water movement over the foreground rocks.
Wedi ei ddal fel mae'r haul yn machlyd y tu ol i Garreg Du. Er wedi ei dynnu fel mae'r llanw yn ffoi, roedd yna ddigon a chwydd yn y llanw i rhoi bywyd i'r ddelwedd yn symudiad y dwr dros y cerrig yn y blaendir.

Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg

Although the sun has long disappeared there is a wonderful ethereal quality to the light. The rising tide washing over the rocks on the shore adds depth to this simple composition.
Er i'r haul fod wedi hen ddiflannu mae yna ansawdd nefolaidd hyfryd i'r goleuni. Mae y llanw wrth iddo ddod i fewn a golchi dros y cerrig a'r y traeth yn ychwanegu dyfnder i'r cyfansoddiad syml yma.
Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg
Seaweed Texture/Gwedd Gwymon

Seaweed Texture/Gwedd Gwymon

Taken on the tidal stretch of Afon Glaslyn.
Wedi ei dynnu ar estyniad llanw Afon Glaslyn.

Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg

Towards Snowdon, distant right, from Llandanwg beach, a classic view emphasised by the low summer sun.
Yn edrych tuag at y Wyddfa o draeth Llandanwg, pelldir dde, ceir olygfa clasurol sydd wedi ei phwysleisio gan haul isel yr haf.
Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg
Barmouth Mood/Tymer Bermo

Barmouth Mood/Tymer Bermo

After a cloudy, humid and wet, but very calm day, the sun manages to break through briefly during the early evening.
Probably the calmest sea I have seen.
Ar ol diwrnod cymylog, llaith a gwlyb ond serch hynny tawel iawn, llwyddodd yr haul dorri drwodd am gynfod byr yn ystod noswyl cynnar. A mwy na ddebyg y mor llonyddaf wyf wedi ei weld.

Llyn Dinas Mist/Tarth LLyn Dinas

Mist throws a blanket over Llyn Dinas
Llychwyd blanced o darth dros Llyn Dinas.
Llyn Dinas Mist/Tarth LLyn Dinas
Winter Sun, Llyn Dinas/Haul y Gaeaf, LLyn Dinas

Winter Sun, Llyn Dinas/Haul y Gaeaf, LLyn Dinas

A cold but clear winters day on Llyn Dinas
Diwrnod oer ond clir ar Lyn Dinas
website designed by amazing internet ltd