Sales

Print & Canvas

Derelict Barn, Llyn Dywarchen / Hen Fuarth, Llyn Dywarchen

A barn, now ravaged by the elements, adds to the scene as clouds tumble towards Llyn Dywarchen.
Mae'r hen fuarth yma, sydd nawr wedi ei ddifrodi gan y tywydd, yn ychwanegu at yr olygfa fel mae'r cymylau yn rhowlio tuag at Llyn Dywarchen.
Derelict Barn, Llyn Dywarchen / Hen Fuarth, Llyn Dywarchen
Autumn, Llyn Cwmystradllyn / Hydref, Llyn Cwmystradllyn

Autumn, Llyn Cwmystradllyn / Hydref, Llyn Cwmystradllyn

A showery, windy day, at this spot popular with fishermen.
Diwrnod gwlyb a gwyntog mewn man sy'n boblogaidd gan bysgotwyr.

Stormy Day, Llyn Cwellyn / Diwrnod Stormus, Llyn Cwellyn

An atmospheric winter's day at Llyn Cwellyn, looking towards Clogwynygarreg.
Diwrnod cyffroes o 'aeaf wrth Llyn Cwellyn, yn edrych tuag at Clogwynygarreg.
Stormy Day, Llyn Cwellyn / Diwrnod Stormus, Llyn Cwellyn
The Moelwyns at Sunrise, April / Machlyd Haul ar y Moelwyn, Ebrill

The Moelwyns at Sunrise, April / Machlyd Haul ar y Moelwyn, Ebrill

A stunning sunrise captured from the Cob at Porthmadog. Once again nature predicted the weather correctly, according to all the sayings about red skies, as it started to rain shortly afterwards.
Machlyd haul syfrdanol wedi ei ddal oddiar y Cob ym Mhorthmadog. Unwaith eto roedd natur wedi rhagfynegi'r tywydd yn gywir, yn ol y chwedlau am awyr goch, gan iddi dechrau glawio yn fuan wedyn.

Spring Sunset, Llyn Gwynant / Machlyd Haul yn y Gwanwyn

A late April sunset at Llyn Gwynant, with a slight mist hanging over the shadow engulfed lake surface, the calmness of which reflects the colourful clouds, still basking in the sun.
Machlyd haul wrth Llyn Gwynant a'r ddiwedd Ebrill, gyda niwl ysgafn yn aros ar wyneb y llyn sydd wedi ei hamlyncu gan gysgodion, adlewyrchir y cymylau lliwgar, sydd yn parhau i dorheulo yn yr heulwen, gan y llonyddwch.
Spring Sunset, Llyn Gwynant / Machlyd Haul yn y Gwanwyn
Autumn Leaves / Dail yr Hydref

Autumn Leaves / Dail yr Hydref

A mixture of autumn leaves as they were found.
Cymysgedd o ddail yr hydref yn union fel y darganwyd.

Autumn Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hydref, Llyn Gwynant

An almost perfect autumn reflection in Llyn Gwynant. Yr Aran takes centre stage.
Adlewyrchiad Hydref bron perffaith wrth Llyn Gwynant, gyda'r Aran yn cymeryd man blaenorol.
Autumn Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hydref, Llyn Gwynant
Grass in Snow / Gwair  yn yr Eira

Grass in Snow / Gwair yn yr Eira

A simple composition taken one January afternoon.
Cyfansoddiad syml wedi ei dynnu un prynhawn ym mis Ionawr.

Mutley on Llyn Tegid/Mutley ar Llyn Tegid

Mutley and her reflection on a calm and misty morning.
Mutley a'i hadlewyrchiad a'r fore tawel niwlog.
Mutley on Llyn Tegid/Mutley ar Llyn Tegid
Snowdon from Llynnau Mymbyr/Y Wyddfa o Lynnau Mymbyr

Snowdon from Llynnau Mymbyr/Y Wyddfa o Lynnau Mymbyr

One of the 'classic' views of Snowdon.
Un o'r golygfeudd 'clasurol' o'r Wyddfa.

Llyn Dinas, Autumn Reflection/Adlweyrchiad Hydref Llyn Dinas

Beautiful autumn colour reflected in Llyn Dinas.
Adlweyrchiad hyfryd yr Hydref a'r Lyn Dinas.
Llyn Dinas, Autumn Reflection/Adlweyrchiad Hydref Llyn Dinas
Dusk, Llyn Gwynant / Cyfnos, Llyn Gwynant

Dusk, Llyn Gwynant / Cyfnos, Llyn Gwynant

Late April, and a wonderful peace settles over Llyn Gwynant as the last of the sun's strength is reflected in the clouds.
Diwedd Ebrill, a disgyodd dawelwch hyfryd dros Lyn Gwynant fel i olaf o nerth yr haul gael ei adlewyrchu yn y cymylau.

Misty Morning, Llyn Tegid/Bore Niwlog, Llyn Tegid

The sun's heat burns off the early morning mist on Llyn Tegid and the boats reflect its glow, almost appearing to float in space.
Haul yn llosgi ymaith niwl y bore a'r Lyn Tegid ac fe adlewyrchodd y cychod ei thywyn, yn edrych fel pe tai bron yn adnofio yn y gofod.
Misty Morning, Llyn Tegid/Bore Niwlog, Llyn Tegid
Arenig Fawr & Llyn Celyn

Arenig Fawr & Llyn Celyn

The light of a winter sunset illuminates the snow covered Arenig Fawr seen from the shore of Llyn Celyn.
Golau machlyd haul y gaeaf yn goleuo'r eira a'r yr Arenig Fawr o lan Llyn Celyn.

Winter Reflections, Llyn Dinas/Adlewyrchiad Gaeaf, Llyn Dinas

Early winter sun illuminates the boathouses on Llyn Dinas which provides an almost perfect reflection, whilst frost lingers in the shadows.
Haul gaeaf cynnar yn adlewyrchu cytiau cychod a'r Lyn Dinas gan rhoi adlewyrchiad sydd bron yn berffaith, tra mae rhew yn ymaros yn y cysgodion.
Winter Reflections, Llyn Dinas/Adlewyrchiad Gaeaf, Llyn Dinas
Llandecwyn Church & Treath Bach/Eglwyd Llandecwyn a Thraeth Bach

Llandecwyn Church & Treath Bach/Eglwyd Llandecwyn a Thraeth Bach

Looking over Llandecwyn Church towards Traeth Bach.
Edrych dros Eglwys Llandecwyn tuag at Draeth Bach.

Blustery Day, Llyn Gwynant/Diwrnod Gwyntog, Llyn Gwynant

A windy day at Llyn Gwynant, the autumn sunshine highlighting the richness of colour on the hills.
Diwrnod gwyntog wrth Llyn Gwynant, gyda haul yr hydref yn amlygu'r lliwiau cyfoethog a'r y bryniau.
Blustery Day, Llyn Gwynant/Diwrnod Gwyntog, Llyn Gwynant
Bluebell Wood/Coedwig Clychau'r Gog

Bluebell Wood/Coedwig Clychau'r Gog

As the dappled light falls through the spring leaves and onto the bluebells beneath it is diffused slighly with the use of a soft focus filter.
Fel i olau brith ddisgyn drwy ddail y gwanwyn ar y clychau'r gog oedd odditanynt maent yn cael ei tryledu ychydig drwy ddefnyddio filter ffocws ysgafn.

Moel Hebog, Autumn Reflection/Moel Hebog, Adlewyrchiad Hydref

Lingering cloud still hovers around the summit of Moel Hebog, and the scene is reflected in the calm waters of Llyn Dinas.
Arhosodd gymylau o gwmpas copa Moel Hebog, ac fe adlewyrchwyd yr olygfa yn nwr tawel Llyn Dinas.
Moel Hebog, Autumn Reflection/Moel Hebog, Adlewyrchiad Hydref
Misty Bala Dawn/Gwawrio Niwlog Bala

Misty Bala Dawn/Gwawrio Niwlog Bala

Looking towards Bala from the dam on Llyn Celyn.
Edrych tuag at Y Bala oddi ar gronfa Llyn Celyn.
website designed by amazing internet ltd