Sales

Print & Canvas

Winter Dawn, Llyn Nantlle/Gwawrio Gaeaf, LLyn Nantlle

A lot of noise was heard about the fabulous sunsets during the dry winter spell, but little of the beautiful sunrises. This was the scene at Llyn Nantlle, looking towards Snowdon.
Gwnaed dipyn o swn am y machlyd haul hyfryd a welwyd yn ystod ysbeidiau sych y gaeaf, ond ychydig iawn a ddywedwyd am y gwawrio rhyfeddol. Dyma oedd yr olygfa wrth Llyn Nantlle yn edrych tuag at Y Wyddfa.
Winter Dawn, Llyn Nantlle/Gwawrio Gaeaf, LLyn Nantlle
Snowdon from the Glyder/Y Wyddfa or Glyder

Snowdon from the Glyder/Y Wyddfa or Glyder

An early morning winter view of Snowdon looking past Castell-y-Gwynt.
Golygfa o'r Wyddfa wrth edrych heibio Castell-y-Gwynt ar fore cynnar yn y gaeaf.

Snow Wave/Ton Eira

October snow pushes the grasses alongside the Miners Track into submission; wave like and pointing towards a subdued Nant Gwynant sitting under the threatening sky.
Eira mis hydref yn gwthio'r glaswellt oedd hyd ochor LLwybr y Mwynwyr fel ton i ymostyngiad gan bwyntio tuag at iseldir Nant Gwynant a eisteddai dan awyr fygythol.
Snow Wave/Ton Eira
Pont Blanc

Pont Blanc

Snowdon as drama queen, posing in bright light, coated in October snowfall, against a menacing backdrop. An image aptly named by my son, John.
Y Wyddfa fel brenhines ddrama yn sefyll yn hamddenol mewn golau llachar gyda haen o eira mis Hydref arni yn erbyn cefnir fygythol. Delwedd a enwid yn briodol iawn gan fy mab, John.

I'm Still Standing/Dwi'n Dal i Sefyll

A long dead tree stands on the bank of Afon Glaslyn in this stormy autumnal scene of Llyn Dinas.
Coeden dal farwaidd a saif wrth lan Afon Glaslyn mewn golygfa stormus yn yr Hydref o Lyn Dinas.
I'm Still Standing/Dwi'n Dal i Sefyll
Early Winter Coat, Moel Siabod/Cawod Aeafol Cynnar, Moel Siabod

Early Winter Coat, Moel Siabod/Cawod Aeafol Cynnar, Moel Siabod

Snowfall in October coats the higher peaks of Snowdonia. Here Moel Siabod stands out in the early morning light, as water in Afon Glaslyn heads for Nant Gwynant.
Saif Moel Siabod allan yng ngolau bore cynnar fel llifai dwr Afon Glaslyn lawr am Nant Gwynant.

Woodland Colour/Coedwig Liwgar

On a wet autumn day, nothing brightens the day more than colourful leaves amidst the dark grey of woodland.Please note that there is a lot of detail in this image which is lost due to compression on resizing for the website, even on preview. If you would like to see a higher res version please contact Andrew. Thanks.
Ar ddiwrnod gwlyb yn yr Hydref does dim yn well i godi calon na dail lliwgar ymysg coedwig lwyd dywyll.Nodir, os gwelch yn dda, fod llawr o fanylion yn y ddelwedd yma wedi ei colli oherwydd cydwasgedd wrth ei leihau i'w roi ar y we, hyd yn oed mewn blaenweliad. Os yr hoffech ei weld mewn fersiwn cyndraniad uwch yna cysylltwch ag Andrew. Diolch.
Woodland Colour/Coedwig Liwgar
A Splash of Colour/Ychydig o Liw

A Splash of Colour/Ychydig o Liw

Never give up and keep your eyes open! For years I had been hoping to find a scene like this, a lone tree seemingly filling the dark woodland with light, and there it was looking through the trees, close to one of the busiest woodland paths I know.
Cadwch eich llygaid yn agoed a pheidiwch byth a rhoi fynny! Yr wyf ers blynyddoedd wedi gobeithio darganfod yr olygfa yma, coeden unig yn edrych fel petai yn llenwi coedwig dywyll gyda golau, a dyna lle'r oedd yn edrych arnaf drwy y coed, yn agos i un o'r llwybrau prysuraf mewn coedwig wyf yn gwybod am.

The Drama Unfolds/Mae y Ddrama yn Datblygu

Clouds move fleetingly across the sky, their shadows throwing the landscape into a patchwork of light and shade. The Afon Gwryd flows down from the Glyder, leading the eye towards the snow capped Moel Siabod.
Symudai gymylau yn ddiflanedig drwy yr awyr, gydai chysgodion yn lluchio y tirlun i glytwaith o olau a cysgod. Llifai Afon Gwryd i lawr o'r Glyder, fe ddenir y llygad tuag at Foel Siabod sydd mewn gorchudd o eira.
The Drama Unfolds/Mae y Ddrama yn Datblygu
Winters Evening, Llyn Tegid/Noswyl o Aeaf, Llyn Tegid

Winters Evening, Llyn Tegid/Noswyl o Aeaf, Llyn Tegid

Low evening light accentuates the colours around Llyn Tegid. Arenig Fawr form the backdrop.
Noswyl o olau isel yn pwsleisio y lliwiau o amgylch Llyn Tegid. Mae yr Arenig Fawr yn creu y cefndir.

On Ice/Ar Rew

A beautiful winters morning at Llyn Gwynant.
Bore hyfryd o 'Aeaf wrth Llyn Gwynant.
On Ice/Ar Rew
Morning Glow/Tywyn Bore

Morning Glow/Tywyn Bore

Early morning sun casts a golden glow on the snow covered Snowdon and Crib Goch.
Haul fore cynnar yn rhoi tywyn euraidd i'r eira syn gorchuddio'r Wyddfa a Chrib Goch.

The Dark Side/Yr Ochor Dywyll

Yr Aran viewed from the flanks of Y Lliwedd, with the early morning sun casting shadows into the valley.
Golygfa o'r Aran o ochor Y Lliwedd hefo haul cynnar y bore yn lluchio cysgodion i lawr i'r dyffryn.
The Dark Side/Yr Ochor Dywyll
Slate Fencing/Ffens Lechi

Slate Fencing/Ffens Lechi

This collection of slate fencing lies close to the Watkin Path on Snowdon.
Casgliad o ffens lechi sydd yn gorwedd ar gyrrion Llwybr Watcyn ar y Wyddfa.

Porth on Ice/Port ar Rew

My thanks to Iona O'Neill for pointing me in the direction of the frozen harbour at Porthmadog, just in time to gauge the best vantage point prior to sunset.
Diolch i Iona O'Neill am fy arwain i'r cyfeiriad cywir o'r harbwrdd yn Porthmadog oedd wedi rhewi drosto, roeddwn mewn amser perffaith i fendu bod yn y lleoliad gorau ar fin machlyd haul.
Porth on Ice/Port ar  Rew
River Deep Mountain High/Dwfn  Afon Mynydd Uchel

River Deep Mountain High/Dwfn Afon Mynydd Uchel

Y Garn is reflected in the calm waters of Llyn Ogwen as the waters of Afon melt into it.
Y Garn yn cael ei hadlewyrchu yn nwr tawel Llyn Ogwen fel oedd llif yr afon yn meddalu i mewn iddo.

Tryfan & Bog Myrtle/Tryfan a Chors Myrtle

Winter mood as Tryfan occassionally appears through the cloud. The colourful Bog Myrtle waits patiently in bud for spring.
Tymer y gaeaf fel fydd y Tryfan yn ymddangos weithiau drwy y cymylau. Mae lliwiau cors yr Helygen Fair yn aros yn fyneddgar am flaguriad y gwanwyn.
Tryfan & Bog Myrtle/Tryfan a Chors Myrtle
Mymbyr Rock/Cerrig Mymbyr

Mymbyr Rock/Cerrig Mymbyr

A study of light catching the rock on the shores of Llynnau Mymbyr, but what a backdrop!
Ystudiaeth o olau fel y disgynai ar y cerrig a'r lannau Llynnau Mymbyr, ond beth am gefndir!

Winter Chill/Oerni'r Gaeaf

Moel Siabod as seen from the unamed lake when climbing from Capel Curig. The one element which I failed to capture here was the gale force wind and the resultant wind chill.
Golygfa o Foel Siabod fel y gwelir o'r llyn dienw wrth ddringo fynny o Gapel Curig. Yr unig elfen y methais ai ddal yma oedd y temestl o wynt ac o'i ganlyniad yr oerni oedd yn dod gydag ef.
Winter Chill/Oerni'r Gaeaf
Edged with Snow/Ymylon o Eira

Edged with Snow/Ymylon o Eira

Snow fringing this stream flowing into Llyn Tegid is textured by the low evening light.
Arenig Fawr forms the backdrop.
Roedd yr afon hon gydai hymylu wedi gorchuddio ag eira wrth iddi llifo i mewn i Lyn Tegid yn cael ansawdd gan olau isel y noswyl.
Mae yr Arenig Fawr yn creu y cefndir.
website designed by amazing internet ltd