Sales

Print & Canvas

Inket Prints : Epson Archival Matte / Epson Pigment Inks
Canvas : Heavyweight Canvas / Pigment Inks
Premium Semigloss : Epson Paper / Epson Pigment Inks

Please note that all monitors and printers used in the production of prints and canvases are colour calibrated. Prints are accurate representations of the photographs Andrew takes.
Due to the wide variety of reproduction quality on different screens / monitors, Andrew is sorry, but cannot offer a guarantee that you will get a matched print to that viewed on your own equipment.

Rock of Ages

Subtle light warms and shows the texture of the foreground rock, with the snowcapped Crib Gogh and Snowdon standing majestically behind. (Limited Edition of 250)
Rock of Ages
Frozen in Time

Frozen in Time

Despite the warmer weather, much of Llyn Cwmffynnon remains frozen in this view towards the Glyder. (Limited Editioon of 250)

Wuthering Heights

A final swansong for the winter of 2010? Snow showers sweep across the Migneint and at the last chance the faintest glow of light from the setting sun rests on Cerrig-y-Leirch. (Limited Edition of 150)
Wuthering Heights
Early Autumn, Llyn Tecwyn Isaf / Dechrau Hydref, Llyn Tecwyn Isaf

Early Autumn, Llyn Tecwyn Isaf / Dechrau Hydref, Llyn Tecwyn Isaf

Taken in late September, as the colours started their autumnal change. The sun highlights the greens and contrasts with the dark reflections of the clouds on the lake surface.
Tynnwyd ddiwedd mis Medi, fel mae'r lliwiau yn dechrau a newid yn hydrefol. Mae'r haul yn amlinellu'r gwyrdd ac yn gwrthgyferbynnu adlewyrchiadau tywyll o'r cymylau a'r wyneb y llyn.

Llynnau Cregennen Sunset / Machlyd, Llynnau Cregennen

A stunning combination of sunset and reflection, with only the natural sounds of wildlife to make the scene even more memorable.
Cyfuniad bendigedig o fachlyd haul ac adlewyrchiad, gyda ond synau naturiol bywyd natyr yn gwneud yr olygfa yn fwy cofiadys byth.
Llynnau Cregennen Sunset / Machlyd, Llynnau Cregennen
Evening Sun, Llynnau Cregennen / Haul y Noswaith, Llynnau Cregennen

Evening Sun, Llynnau Cregennen / Haul y Noswaith, Llynnau Cregennen

The warmth of a late summer's evening highlights the foreground rocks at Llynnau Cregennen, with the pointed peak of Pared y Cefn-hir behind.
Cynhesrwydd noswaith hwyr o haf yn amlinellu'r cerrig agos wrth Llynnau Cregennen, gyda copa pigog Pared y Cefn-hir yn y cefndir.

Llandecwyn Church, October Sunset / Eglwys Llandecwyn, Machlyd haul yr Hydref

This lovely little church overlooks Tremadog Bay. Traeth Bach can be seen in the distance with Afon Dwyryd reflecting the colours of the evening sky.
Mae'r eglwys fach ddelfrydol hon yn edrych allan dros Fae Tremadog. Gwelir Traeth Bach yn y pelldir gyda Afon Dwyryd yn adlewyrchu lliwiau yr awyr.
Llandecwyn Church, October Sunset / Eglwys Llandecwyn, Machlyd haul  yr Hydref
Last of the Autumn Sun, Llyn Tecwyn Isaf / Olaf o haill yr Hydref, Llyn Tecwyn Isaf

Last of the Autumn Sun, Llyn Tecwyn Isaf / Olaf o haill yr Hydref, Llyn Tecwyn Isaf

After an overcast day, the clouds began to break just before sunset. As the sun dipped below the horizon, the last of the light captured the trees, highlighting the autumn tones. The hint of colour in the clouds and perfectly calm surface of the lake adds to a beautiful scene.
Ar ol diwrnod cymylog, dechreuodd y cymlau wasgaru cyn machlyd haul. Fel i'r haul ddisgyn o dan y gorwel, daliwyd yr olaf o'i olau rhwng y coed gan amlinellu naws yr hydref. Gyda lliw ysgafn y cymylau a llonyddwch perffaith a'r wyneb y llyn fe ychwanegodd hyn at brydferthwch yr olygfa.

Winter Morning, Llyn Trawsfynydd / Bore Gaeaf, Llyn Trawsfynydd

The early morning sun burns off the morning mist after overnight snow
Haul bore cynnar yn llosgi i ffwrdd y tarth a'r ol noson o fwrw eira.
Winter Morning, Llyn Trawsfynydd / Bore Gaeaf, Llyn Trawsfynydd
Early Morning, Llynnau Mymbyr / Cynnar  y Bore, Llynnau Mymbyr

Early Morning, Llynnau Mymbyr / Cynnar y Bore, Llynnau Mymbyr

Mostly photographed in the reverse view, towards Snowdon, this is a beautiful spot to capture a more tranquil scene.
Er y rhan amlaf yn cael ei dynnu yn wrthwyneb, sef tuag at y Wyddfa, mae y fan yma yn le prydferth i ddal golygfeudd sy'n fwy heddychlon.

Approaching Storm, Llyn Gwynant / Agoshau am Storm, Llyn Gwynant

The calm before the storm. As the clouds of the approaching weather front start to wrap themselves around the peak of Yr Aran they are reflected in the mirror-like surface of the lake.
Tawelwch cyn storm. Fel i'r cymylau o'r tywydd sy'n agosau amlapio eu hunain am gopa'r Aran, maent yn cael ei hadlewyrchy ar wyneb y llyn sydd fel drych.
Approaching Storm, Llyn Gwynant / Agoshau am Storm, Llyn Gwynant
Snow showers, Llyn Tecwyn Isaf / Cawod Eira, Llyn Tecwyn Isaf

Snow showers, Llyn Tecwyn Isaf / Cawod Eira, Llyn Tecwyn Isaf

The lake itself is below the snowline, but shortly after sunrise the sun breaks through the clouds. The combination of early light and snow showers creates a colourful sky, reflected between the remnants of the previous summer's growth.
Mae y llyn ei hun o dan lefel yr eira, er hynny ychydig wedi iddi wawrio torrodd yr haul drwy'r cymylau. Roedd y cyfuniad yma o olau gwawrio ag eira yn creu awyr lliwgar ac a adlewyrchwyd rhwng weddillion tyfiant tymor yr haf blaenorol.
Print size 25cm x 25cm

Autumn Sunset, Llyn Trawsfynydd / Machlyd haul yr Hydref, Llyn Trawsfynydd

The wonderful colours of an autumn sunset captured over this lake, which was utilised for the nuclear power station, just out of shot. It may be more famously remembered as the location of Camelot in 'First Knight'.
Lliwiau arbennig o fachlyd haul yr hydref wedi ei ddal dros y Llyn hwn a oedd a'r un adeg yn cael ei ddefnyddio gan y pwerdy niwclier, sydd or golwg. Hwyrach y cofi'r yn fwy enwog fel lleoliad "Camelot" yn y ffilm "First Knight".
Autumn Sunset, Llyn Trawsfynydd / Machlyd haul  yr Hydref, Llyn Trawsfynydd
Dusk, Llyn Tecwyn Isaf / Cyfnôs, Llyn Tecwyn Isaf

Dusk, Llyn Tecwyn Isaf / Cyfnôs, Llyn Tecwyn Isaf

As the sun sets after a calm autumn day, shadow engulfs Llyn Tecwyn Isaf, whilst in the distance hills that overlook the sea still bathe in the last of the sun's warmth. An almost perfect reflection adding to the scene.
Ar fachlyd haul wedi diwrnod tawel o hydef bydd cysgodion yn llyncu Llyn Tecwyn Isaf, tra yn y pelldir mae y bryniau, sydd yn edrych allan dros y môr, yn parhau i ymdrochi yng nghynhesrwydd olaf yr haul. Mae adlewyrchiad bron perffaith yn ddiweddu'r olygfa.
Print Size 35cm x 18cm

A break in the Clouds, Llyn Padarn / Torriad yn y Cymylau, Llyn Padarn

As the sun shines through a break in the clouds, the areas of light and shadow emphasise the depth of the valley.
Tywynodd yr haul drwy dorriad yn y cymymlau gan greu manau o olau a chysgod a oedd yn pwysleisio a'r ddyfnder y cwm.
Print Size 30cm x 25cm
A break in the Clouds, Llyn Padarn / Torriad yn y Cymylau, Llyn Padarn
Dusk, Nant Gwynant / Cyfnos, Nant Gwynant

Dusk, Nant Gwynant / Cyfnos, Nant Gwynant

Overlooking Nant Gwynant, the layers of hills are emphasised by the setting sun.
Yn edrych dros Nant Gwynant roedd haen y brynniau yn cael eu pwysleisio gan fachlyd haul.
Print size 25cm x 22cm

Fairy Glen, Betws-y-Coed

A shaft of light pierces the cloud cover and illuminates the foliage and rock through the slight mist.
Pelydr o haul yn tywynnu drwy'r cymylau ac yn goleuo i fynny y dail a'r creigiau drwy'r niwl ysgafn.
Fairy Glen, Betws-y-Coed
First Light, Llynnau Cregennen / Golau Cyntaf, Llynnau Cregennen

First Light, Llynnau Cregennen / Golau Cyntaf, Llynnau Cregennen

A wonderful, peaceful morning at first light.
Bora bendigedig a heddychlon yng ngolau cyntaf y dydd.

Manod at Sunrise / Manod ar doriad gwawr

Overnight snow, morning mist, the warmth of a rising sun, and even the sheep have to stand and admire this view of Manod from Gellilydan.
Wedi eira dros nôs, niwl y bore, a chynnesrwydd yr haul wrth iddo godi, mae hyd yn oed y defaid yn gorfod sefyll ac edmygu'r olygfa tuag at Manod o Gellilydan.
Manod at Sunrise / Manod ar doriad gwawr
Winter Reflection, Llyn Dinas / Adlewyrchiad Gaeafol, Llyn Dinas

Winter Reflection, Llyn Dinas / Adlewyrchiad Gaeafol, Llyn Dinas

A cold, calm morning in January before sunrise.
Bore oer a thawel ym mis Ionawr cyn iddi wawrio.
website designed by amazing internet ltd