News & Events

Sesiwn Fawr

Sesiwn Fawr

19th July 2005 - A selection of images from Sesiwn Fawr has just been posted onto the site, these will be updated when film has been processed and a larger selection is available. 28th July - New images from film have been added.

Gorffennaf 19fed 2005 - Mae casgliad o lyniau a gafodd eu tynnu yn y Sesiwn Fawr newydd ei postio ar y safle, bydd y rhain yn cael ei diweddaru pan mae'r ffilm wedi ei phrosesu a phan fydd mwy o amrywiaeth i'w gael.


Eire

Eire

A gallery of images from Eire has now been posted.

Mae oriel o ddylweddau o'r Iwerydd yn awr ar gael.


Images of Canada / Delweddau o Ganada

Images of Canada / Delweddau o Ganada

A gallery of photographs taken in Canada, has now been added to the site.

Mae oriel o lyniau wedi ei tynnu yng Nghanada yn awr ar gael ar y safle.


Amateur Photographer Feature

Amateur Photographer Feature

May 21st 2005 issue : In a 5 page article, Bob Aylott, Features Editor at Amatuer Photographer, interviewed Andrew on his life, photography and his passion for Snowdonia.

Cyhoeddiad Mai 21ain 2005: Mewn erthygl 5 tudalen, mae Bob Aylott, golygydd gyda 'Amateur Photographer' yn rhoi cyfweliad i Andrew am ei fywyd, ffotograffu ac am ei ddioddefaint tuag at Eryri.


Photography Monthly

Photography Monthly

Photography Monthly, July 2005, featured Andrews images in a portfolio, and used another in a techniques panel demostrating the use of foreground.

Ym mis Gorffennaf 2005 o "Photogtaphy Monthy", mae delweddau Andrew wedi cael ei harddangos mewn erthygl ac un arall mewn panel i arddangos techneg blaendir .


Cokin

Cokin

One of Andrews' images, (Dusk, Llyn Tecwyn Isaf), was recently chosen to be used in an advertisment for Cokin filters. Andrew uses Cokin's Z-Pro & X-Pro neutral density and warm up filters, considering them to be an essential part of his photographic equipment. More information on these can be obtained from the UK distributor Intro 2020 at www.intro2020.co.uk/pages/cokin.htm

Mae un o ddylweddau Andrew (Cyfnos, Llyn Tecwyn Isaf) yn ddiweddar wedi ei ddewis i'w ddefnyddio mewn hysbyseb i Ffiltrau Cokin. Bydd Andrew yn defnyddio ffiltrau Cokin Z-Pro a X-Pro, ffiltrau dwysedd newtral a chynhesu funny, a mae yn ystyried yr rhain yn rhan anghenrheidiol oi offer ffotogarffiaeth' Ceir fwy o fanylion am yr rhain gan y dosbarthwyr Prydeinig Intro 2020 ar www.intro2020.co.uk/pages/cokin.htm


Hafan Gallery - Oriel Hafan

Hafan Gallery -  Oriel Hafan

Andrews prints can now be found for view and sale at the Hafan Gallery on Porthmadog High Street. Update 15th August 2005 - Now also stocked in Hafan Gallery in Criccieth.

Gellir taro golwg neu brynu argraffion Andrew yn yr Oriel Hafan yn y Stryd Fawr Porthmadog


The Big Rock - Y Craig Fawr

The Big Rock  -  Y Craig Fawr

The Big Rock Cafe and Hotel on Porthmadog High Street are displaying Andrew's work in both the cafe and hotel bedrooms. You can be assured of a warm welcome, for further information / bookings phone or fax 01766 512098. The pictures can also be purchased.

Mae y Caffi a Gwesty Y Griag Fawr ar y Stryd Fawr ym Mhorthmadog yn arddangos gwaith Andrew yn y caffi ac yn yr ystafelloedd gwely. Fe sicirhaer croeso cynnes, ac am fanlyion pellach/bwcio ffoniwch neu facsiwch 01766 512098. Gellir hefyd brynu'r lluniau.

website designed by amazing internet ltd