News & Events

Outdoor Photography - Ffotograffiaeth Tu Allan (4)

Outdoor Photography - Ffotograffiaeth Tu Allan (4)

The February 2008 issue of this popular photographic magazine features a 'Camera Walk' taken by Andrew. Over 5 pages this decribes the location, problems, highlights and reasons why the five images printed were taken. The 'Opening Shot' also features a further photograph taken on the same walk as a double page spread.

Yng ngyhoeddiad mis Chwefror 2008 or cylchgrawn ffotograffiaeth poblogaidd mae hwn yn cynwys ‘Taith Camera’ a dynnwyd gan Andrew. Dros 5 tudalen mae yn disgrifio yr ardal, problemau, uchelbwyntiau a rhesymau pam dynnwyd y pump delwedd a argraffwyd. Mae’r Llun Agoriadol hefyd yn lun a dynnwyd ar yr un daith ac yn cael ei ddangos dros ddwy dudalen.


PhotoPlus Issue 5 - Lluniau Ychwanegol Cyhoeddiad 5

PhotoPlus Issue 5 - Lluniau Ychwanegol Cyhoeddiad 5

Andrew passes his critique as guest pro and an image of a frosted field close to Bala used in the Inspirations section of this magazine full of camera know how and post processing tips.

Mae Andrew yn rhoi ei farn fel abenigwr gwadd ac fe ddefnyddiwyd delwedd o gae wedi rhewi yn agos i Bala yn y darn Ysbrydoliaeth or cylchgrawn sydd yn llawn gwybodaeth am camarau ac awgrymon cyn prosesu.


PhotoPlus Issue 3 - Photo Plus cyhoeddiad 3

PhotoPlus Issue 3 - Photo Plus cyhoeddiad 3

Andrew's images feature again in the Inspirations section of this magazine aimed at Canon digital users.

Mae dylweddau Andrew unwaith eto yn cael ei harddangos yn yr adran Ysbrydoliaeth o'r cylchgrawn hwn fel anleiad tuag at ddefnyddwyr Canon digidol.


Outdoor Photography (3) - Ffotograffiaeth Awyr Agored (3)

Outdoor Photography (3) - Ffotograffiaeth Awyr Agored (3)

A further Viewpoint featuring Andrew's photography will be used in November 2008 Outdoor Photography.

Bydd safbwynt ychwanegol yn mis Tachwedd 2008 o "Outdoor Pgotography" yn cynnwys ffotograffiaeth Andrew.


PhotoPlus Issue 2 - Photo Plus cyhoeddiad 2

PhotoPlus Issue 2 - Photo Plus cyhoeddiad 2

A selection of Andrew's images appear in the Inspirations section of this new magazine from Future Publishng.

Bydd dewisiad o ddelweddau Andrew yn ymddangos yn yr adran ysbrydoliaeth o'r cylchgrawn hwn o "Future Publishing".


Outdoor Photography (2) - Ffotograffiarth Awyr Agored (2)

Outdoor Photography (2) - Ffotograffiarth Awyr Agored (2)

Andrew's images are to be used in the Viewpoints section of October 2008 Outdoor Photography.

Defnyddir delweddau Andrew yn yr adran Safbwynt mis Hydref 2008 o "Ourdoor Photography".


Y Selar, (3)

Y Selar, (3)

A number of Andrews images from Sesiwn Fawr 2007 feature in the August issue of 'Y Selar'. It is hoped to get these loaded onto the website soon.

Mae nifer o lluniau Andrew o'r Sesion Fawr 2007 yn cael ei dangos ym mis Awst o'r cylcgrgawn Y Selar. Gobeither cael y rhain wedi ei llwytho i'r wefan yn fuan.


Gwibdaith Hen Frân

Gwibdaith Hen Frân

Andrew took the images for the cover and booklet of Gwibdaith Hen Frâns first album Cedors Hen Wrach, released in July. The bands website can be found at www.myspace.com/gwibdaithhenfran

Andrew dynodd y lluniau i glawr a llyfryn albwm cyntaf Gwibdaith Hen Fran, Cedros Hen Wrach a gyhoeddwyd ym mis Gorfennaf. Gwelir gwefan y band yn www.myspace.com/gwibdaithhenfran


PhotoPlus

PhotoPlus

A new magazine launch from Future Publishing, the preview issue of PhotoPlus is free with Digital Camera magazine. PhotoPlus is a photography magazine aimed largely at users of Canon cameras. out now, (August 28th 2007)

Cylchgrawn a lansiwyd o "Future Publishing", mae y cyhoeddias blaenwelediad o "PhotoPlus" i'w gael am ddim gyda'r cylchgrawn "Digital Camera". Cylchgrawn ffotograffiaeth you "PhotoPlus" yn anely yn arbennig at ddefnyddwyr camerau Canon (Auest 28, 2007)


Y Selar 2

Y Selar 2

Andrew was commissioned to photograph Penygroes based rapper Dybl-l for the March edition of 'Y Selar'

Comisiynwyd Andrew i dynnu lluniau y raper o Benygroes Dybl-l i argraffiad mis Mawrth o Y Selar

website designed by amazing internet ltd