Gallery

Seascape / Môr-olygfa

Gold at Sunset/Aur wrth Fachlyd

The incoming tide crashes against rocks on Llandanwg beach at sunset.Gwrthdrawodd y llanw wrth ddod i mewn yn erbyn y creigiau a'r draeth Llandanwg ar fachlyd haul.
Gold at Sunset/Aur wrth Fachlyd
Driftwood, Porth Ysgo/Coed Llanw, Porth Tsgo

Driftwood, Porth Ysgo/Coed Llanw, Porth Tsgo

After the storms a large piece of driftwood points the way back out to sea.Darn mawr o goedyn llanw yn arwyddo y fordd yn ol allan i'r mor ar ol storm.

Porth on Ice/Port ar Rew

My thanks to Iona O'Neill for pointing me in the direction of the frozen harbour at Porthmadog, just in time to gauge the best vantage point prior to sunset.
Diolch i Iona O'Neill am fy arwain i'r cyfeiriad cywir o'r harbwrdd yn Porthmadog oedd wedi rhewi drosto, roeddwn mewn amser perffaith i fendu bod yn y lleoliad gorau ar fin machlyd haul.
Porth on Ice/Port ar  Rew
website designed by amazing internet ltd