Gallery

Seascape / Môr-olygfa

Watching, Llandanwg/Gwilio, Llandanwg

A gull watches carefully as the tide creeps in and the sun dips below the horizon leaving only a radiant sky.
Gwylan yn gwylio yn ofalys fel ymlusgai y llanw i mewn fel oedd yr haul yn disgyn o dan y gorwel ac yn gadael dim ond awyr ddisglair ar ei hol.
Watching, Llandanwg/Gwilio, Llandanwg
On the Edge, Ynys Llanddwyn/Wrth yr Ymyl, Ynys Llanddwyn

On the Edge, Ynys Llanddwyn/Wrth yr Ymyl, Ynys Llanddwyn

Early morning sun illuminates the lighthouse and small islands of rock.
Mae golau'r haul ar fore cynnar yn goleuo i fynny y goleudy ar ynysoedd bach o gerrig.

Winter Sunset, Criccieth/Machlyd Haul y Gaeaf, Criccieth

With the tide at its lowest ebb the wet sands reflect the colours of sunset.
Hefo'r llanw ar ei drai isaf adlewyrchodd y tywod gwlyb liwiau'r machlyd.
Winter Sunset, Criccieth/Machlyd Haul y Gaeaf, Criccieth
Golden Dawn, Criccieth/Gwawrio Euraidd, Cricceith

Golden Dawn, Criccieth/Gwawrio Euraidd, Cricceith

The rising sun casts a golden glow over a very calm sea on this beautiful winter morning at Criccieth.
Lluchiodd yr haul wrth godi, dwyn euraidd ar draws y mor llonydd ar y bore hyfryd hwn yn y gaeaf yng Nghriccieth.

Take a Seat, Ynys/Cymerwch Sedd, Ynys

As the tide rushes in, the wind picks up and the sun prepares to set behind Moel-y-Gest there is a temptation just to sit and watch. This is viewed from Ynys, one of Portmeirions towers is just in frame.
Fel i'r llanw ruthro mewn, cododd y gwynt a'r haul baratoi i ddisgyn y tu ol i Foel-y-Gest roedd yma demtasiwn i ond eistedd a gwylio. Golygfa o Ynys, gyda un o dewri Portmeirion yn y ffram.
Take a Seat, Ynys/Cymerwch Sedd, Ynys
Dunes and Llanddwyn/Twyni a Llanddwyn

Dunes and Llanddwyn/Twyni a Llanddwyn

Overlooking Ynys Llanddwyn from the dunes at Maltraeth.
Yn edrych allan dros Ynys Llanddwyn o'r twni tuag at Malltraeth.

Summer in the Mawddach/Haf ar y Fawddach

The Mawddach Estuary basking in late summer sun, as seen from the Old Precipice Walk.
Aber y Fawddach yn torheulo mewn haul ddiwedd haf, fel y gwelir o lwybyr yr hen Precipice.
Summer in the Mawddach/Haf ar y Fawddach
Barmouth at Dusk/Bermo ar Gyfnos

Barmouth at Dusk/Bermo ar Gyfnos

Viewed from high above the Mawddach Estuary, Barmouth sits in the shade. In the distance the Lleyn Peninsular, Anglesey and Bardsey Island can be seen. Moments after this photograph, the 5 flashes of South Stack lighthouse started.
Golygfa yn uchel wrthben Aber Mawddach o Bermo yn y cysgodion. Yn y pelldir gwelir Pen Lleyn, Sir Fon ac Ynys Enlli. Munudau wedi tynu y llun yma dechreuodd y 5 flach o Oledy Ynys Lawd.

Castle Goch

Conwy Castle, lit by the setting sun, turns a fiery orange in contrast with the shaded boats in the harbour.
Wedi ei olauo i fyny gan fachlyd haul, mae Castell Conwy yn troi yn liw oren tanllyd mewn wrthgyfarbyniad i'r cychod yn yr harbwrdd sydd mewn cysgod.
Castle Goch
Calm Sunset, Llandanwg/Machlyd Tawel, Llandanwg

Calm Sunset, Llandanwg/Machlyd Tawel, Llandanwg

Sunset on a calm summer evening and incoming tide, viewed from Llandanwg.Golygfa a dynwyd yn Llandanwg o fachlyd haul a'r noson dawel o haf gydg'r llanw yn dod i mewn.

Barmouth Harbour, Summer Dusk/Harbwrdd Bermo, Cyfnos Haf

Barmouth Harbour viewed from the hills above the Mawddach Estuary.Golygfa o Harbwrdd y Bermo a dynnwyd o'r bryniau uwchben Aber y Fawddach.
Barmouth Harbour, Summer Dusk/Harbwrdd Bermo, Cyfnos Haf
Summer in the Mawddach/Yr Haf yn y Mawddach

Summer in the Mawddach/Yr Haf yn y Mawddach

The Mawddach Estuary viewed from the New Precipice Walk on a summer morning.Golygfa o Aber y Fawddach o'r llwybyr newydd "Y Precipice" ar fore o haf.
website designed by amazing internet ltd