Gallery

Seascape / Môr-olygfa

Seaweed Texture/Gwedd Gwymon

Taken on the tidal stretch of Afon Glaslyn.
Wedi ei dynnu ar estyniad llanw Afon Glaslyn.
Seaweed Texture/Gwedd Gwymon
Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg

Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg

Towards Snowdon, distant right, from Llandanwg beach, a classic view emphasised by the low summer sun.
Yn edrych tuag at y Wyddfa o draeth Llandanwg, pelldir dde, ceir olygfa clasurol sydd wedi ei phwysleisio gan haul isel yr haf.

Barmouth Mood/Tymer Bermo

After a cloudy, humid and wet, but very calm day, the sun manages to break through briefly during the early evening.
Probably the calmest sea I have seen.
Ar ol diwrnod cymylog, llaith a gwlyb ond serch hynny tawel iawn, llwyddodd yr haul dorri drwodd am gynfod byr yn ystod noswyl cynnar. A mwy na ddebyg y mor llonyddaf wyf wedi ei weld.
Barmouth Mood/Tymer Bermo
Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg

Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg

The sun bursts through the rapidly moving clouds, briefly illuminating the sea.
Torrodd yr haul drwy y cymylau cyflym, gan oleuo fyny y mor am gyfnod.

Only the Crumbliest, Llandanwg/Dim on y Briwsiongrwst, Llandanwg

Actually a pair of old groin posts, but my chocoholic wife thinks, (wishes), they are giant 'Flakes'
A dweud y gwir par o hen bust morddwyd yw y rhain, ond mae fy ngwraig "chocoholic" yn meddwl, (neun ddymuno), mae cewri o "Chocolate Flakes" ydynt!
Only the Crumbliest, Llandanwg/Dim on y Briwsiongrwst, Llandanwg
Jetty at Morfa Nefyn/Glanfa yn Morfa Nefyn

Jetty at Morfa Nefyn/Glanfa yn Morfa Nefyn

Porth Dinllaen, seen from Morfa Nefyn.
Porth Dinllaen a welir o Forfa Nefyn.

Maltraeth Reflection/Adlewyrchion Malltraeth

Looking towards Ynys Llanddwyn from the beach on Maltraeth Bay. Toned B&W.
Yn edrych tuag at Ynys Llanddwyn o draeth Bae Malltraeth. Naws du a gwyn.
Maltraeth Reflection/Adlewyrchion Malltraeth
South Stack Sunset/Machlyd Haul Ynys Lawd

South Stack Sunset/Machlyd Haul Ynys Lawd

A colourful sunset behind South Stack lighthouse.
Machlyd haul lliwgar tu ol i oleudy Ynys Lawd.

Porth Dinllaen

A beautiful early autumn afternoon. Overlooking Porth Dinllaen from Morfa Nefyn.
Prynhawn hyfryd o hydref cynnar. Golygfa o Porth Dinllaen o Forfa Nefyn.
Porth Dinllaen
Light Patterns, Traeth Bach/Patrymau Golau, Traeth Bach

Light Patterns, Traeth Bach/Patrymau Golau, Traeth Bach

As the tide receeds, the river and pools of water on Traeth Bach are highlighted by the setting sun.
Fel mae'r llanw yn mynd ffoi, mae yr afon a'r pyllau dwr a'r Draeth Bach yn cael ei goleuo i fyny gan fachlyd haul.

Criccieth Castle Sunset 2006/Castell Criccieth Machlyd Haul 2006

High winds and clear skies provided excellent conditions for this photograph of Criccieth Castle from Black Rock sands.
Gyda awyr glir a gwyntoedd uchel creuwyd cyfleuoedd bendigedig i'r llun yma o Gastell Criccieth oddi ar draeth Cerrig Du.
Criccieth Castle Sunset 2006/Castell Criccieth Machlyd Haul 2006
Ynys Llanddwyn

Ynys Llanddwyn

The warmth of the early morning sun lifts the lighthouse from the shadows.
Cododd gynhesrwydd y bore cynnar y goleudy or cysgodion.
website designed by amazing internet ltd