Gallery

Seascape / Môr-olygfa

For information on print sizes / mounting options, please see 'about' page.

Sunset behind the Lleyn Peninsula from Llandanwg / Machlyd tu ol i Ben Lleyn o Llandanwg

A beautifully clear evening, with a brisk wind that lifted the surface of the water, which has been emphasised by the long exposure.
Noswaith glir brydferth, gyda gwynt bywiog yn codi dros wyneb y dŵr, ac a gafodd ei bwysieisio wrth ddefnyddio arhosiad hir ar y camra.
Sunset behind the Lleyn Peninsula from Llandanwg / Machlyd tu ol i Ben Lleyn o Llandanwg
Rippled Sunset, Barmouth / Machlyd haul Crychiog, Bermo

Rippled Sunset, Barmouth / Machlyd haul Crychiog, Bermo

Although strictly outside the national park, Barmouth is surrounded by it.
This was taken as the tide raced up the beach, smothering the sand patterns that existed only a short time before.
Er iddo fod y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri, mae y Bermo wedi cael ei amgylchu gan y parc. Tynwyd y llun yma tra'r oedd y llanw yn byrlymu i fyny'r traeth ac yn llyfnhau y patrymau oedd wedi bod yn y tywod ond ychydig amser ynghynt.
Print Size 35cm x 19cm

Rock and Seaweed at Sunset, Llandanwg / Gwymon a chraig wrth fachlyd, Llandanwg

Although the large bank of cloud on the horizon took the edge off the sunset, (a common problem), the contrast of vivid green against the pink lifts the scene.
Er i glawdd o gwmwl dynnu'r pwyslais o'r haul yn machlyd,(problem cyffredin), codwyd yr olygfa gyda wrthgyferbyniad o wyrdd tanbaid yn erbyn y pinc.
Rock and Seaweed at Sunset, Llandanwg / Gwymon a chraig wrth fachlyd, Llandanwg
Rocky Sunset, Barmouth / Machlyd Creigiog, Bermo

Rocky Sunset, Barmouth / Machlyd Creigiog, Bermo

Simply taken for the light highlighting the sand, rocks and colourful seaweeds.
Wedi ei dynnu dim ond oherwydd y golau yn amlinellu'r tywod, y creigiau a'r gwymon lliwgar.

Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg

A breezy summer's day on the beach at Llandanwg. The Lleyn Peninsula provides the backdrop.
Awel ysgafn ar ddiwrnod o haf ar y lan môr yn Llandanwg. Yn y cefndir fe welir Pen Lleyn.
Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg
Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg

Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg

After a very hazy day, the sunset is much more subtle in colouration and a rising tide washes over the rocks.
Wedi diwrnod niwlog roedd lliwiau'r machlud yn ysgafnach a golchodd llanw, a oedd yn dod i mewn, dros y cerrig.

Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd Mawrth

A beautiful calm evening in this bay close to Borth-y-Gest. Only the highest of the foreground rocks catch the last of the sun's energy as it sinks below the hill.
Nôswyl ddistaw brydferth yn y bae yma sydd yn agos i Forth-y-Gest. Dim ond y creigiau uchel agosaf sy'n dal yr olaf o egnir haul fel y mae'n disgyn y tu ol i'r bryn.
Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd  Mawrth
Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn  Harlech

Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn Harlech

A beautiful summer's evening. As the sun sinks, it highlights some of the grasses on the dunes, casting deep shadows on the lee side.
Noson brydferth o haf. Fel mae'r haul yn disgyn, amlinellodd y gwair yn y twyn gan luchio cysgodion dyfn.

Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech

An amazing sunset, and its reflection on Harlech Beach
Machlyd haul rhyfeddol ai adlewyrchiad a'r draeth Harlech.
Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech
Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg

Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg

A barnacle-encrusted boulder dominates the foreground in this photograph of a summer sunset from Llandanwg beach.
Dominyddi'r y llun yma gan graig yn y blaendir sydd wedi ei gorchuddio a chregyn llong, tynwyd a'r fachlyd haul yr haf a'r draeth Llandanwg.

Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du

Captured as the sun sets behind Black Rock. Although taken on a retreating tide, there was enough swell to bring life to the image in the water movement over the foreground rocks.
Wedi ei ddal fel mae'r haul yn machlyd y tu ol i Garreg Du. Er wedi ei dynnu fel mae'r llanw yn ffoi, roedd yna ddigon a chwydd yn y llanw i rhoi bywyd i'r ddelwedd yn symudiad y dwr dros y cerrig yn y blaendir.
Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du
Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg

Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg

Although the sun has long disappeared there is a wonderful ethereal quality to the light. The rising tide washing over the rocks on the shore adds depth to this simple composition.
Er i'r haul fod wedi hen ddiflannu mae yna ansawdd nefolaidd hyfryd i'r goleuni. Mae y llanw wrth iddo ddod i fewn a golchi dros y cerrig a'r y traeth yn ychwanegu dyfnder i'r cyfansoddiad syml yma.
website designed by amazing internet ltd