Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn

Only the appearance of stones beneath the surface and a small rock show that this is water as a calm befalls Glaslyn and a perfect reflection of Y Lliwedd results.
Dim ond wrth weld cerrig o dan y wyneb a chraig fechan uwchben y deallir mae dwr hollol lonydd yw hwn fel y disgynnodd ar y Glaslyn ac o ganlyniad cafwyd adlewyrchiad perffaith o'r Lliwedd.
Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn
Winters Glory/Ysblander Gaeaf

Winters Glory/Ysblander Gaeaf

A stunning winter morning as the rising sun colours the snow and grasses on the slopes of Snowdon, which are reflected in Llyn Llydaw.
Bore gaeaf syfrdanol fel oedd yr haul yn codi ac yn lliwio'r eira a'r glaswellt a'r lethau'r Wyddfa, sydd yn cael ei hadlewyrchu yn Llyn Llydaw.

Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw

One of the many relics strewn through Snowdonia, offering a reminder of the thriving industries that once covered the landscape.
Un or nifer grair sydd i'w gweld yma ac acw drwy Eryri, yn ein hatgoffa am y diwydiannau llwyddianus a oedd unwaith i'w gweld ar rhyd y tirlun.
Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw
Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad

Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad

Llyn Gwynant shimmers in reflected moonlight.
Llyn Gwynant yn disgleirio hefo adlewychiad gan olau lleuad.

Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn

The Moelwyns photographed from Blaenau Ffestiniog at Sunset
Wedi ei dynnu o Flaenau Ffestiniog gwelir y Moelwyn a'r Fachlyd Haul.
Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn
Winter Sunshine/Heulwen Gaeaf

Winter Sunshine/Heulwen Gaeaf

The sun shines through breaks in the cloud, the highlights and shadows adding depth to this view of Snowdon over Traeth Mawr.
Tywynnodd yr haul drwy dorriad yn y cymylau ac fe ychwanegwyd ddyfnder i'r olygfa yma or Wyddfa ar draws o Dreath Mawr gan oleuni a chysgod.

Tryfan Sunrise/Gwawrio Tryfan

As the sun climbs through the early morning mist, it warms the slopes of Tryfan, colouring the sky and surface of Llyn Ogwen.
Wrth i'r haul godi drwy darth fore cynnar, cynhesodd lethrau y Tryfan gan liwio yr awyr a gwyneb Llyn Ogwen.
Tryfan Sunrise/Gwawrio Tryfan
Reflections in the Mist, Llyn Tegid/Adlweyrchion yn  y Niwl, LLyn Tegid

Reflections in the Mist, Llyn Tegid/Adlweyrchion yn y Niwl, LLyn Tegid

The calm waters of Llyn Tegid reflect the sunlit boats and shaded grasses as the sun burns away the early morning mist.
Adlweyrchwyd y cychod, oedd wedi ei golauo fynny gan olau'r haul, yn nyfroedd tawel Llyn Tegid a hefyd y glaswellt ai cysgodion fel oedd yr haul yn llosgi i ffwrdd darth y bore.

In the Shade/Yn y Cysgod

This lone tree in Cwm Idwal waits for the sun to rise above Tryfan.
Coeden unig yn Cwm Idwal yn aros i'r haul godi o'r tu ol ir Tryfan.
In the Shade/Yn y Cysgod
Sun and Snow/Haul ag Eira

Sun and Snow/Haul ag Eira

Snowdon, photographed on one of the few occassions of last winter when it lived up to its name, from Glaslyn.
Y Wyddfa, llun a dynnwyd o'r Glasyn, a'r un or achlysuron prinaf y gaeaf diwethaf pan iddi sefyll fynny i'w henw.

Early Morning Swim/Nofio Bore Cynnar

Llyn Idwal in the early morning is patrolled by two Canada Geese.
Dwy Wydd Canada yn patrolio Llyn Idwal ar fore cynnar.
Early Morning Swim/Nofio Bore Cynnar
Rhyd Bluebells/Clychau'r Gog Rhyd

Rhyd Bluebells/Clychau'r Gog Rhyd

The low morning sun filters through the grass and bluebells in this field close to Rhyd.
Haul isel y bore yn hidlo drwy wair a chlychaur'r gog mewn cae ar gyrrion Rhyd.
website designed by amazing internet ltd