Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Snowcapped Horseshoe/Eira ar y Pedol

The Snowdon Horseshoe viewed in the early morning from Nant Gwynant.
Golygfa o Bedol y Wyddfa ar fore cynnar o Nant Gwynant.
Snowcapped Horseshoe/Eira ar y Pedol
Pen yr Ole Wen

Pen yr Ole Wen

A snow covered Pen yr Ole Wen viewed from Llyn Idwal.
Golygfa o Ben yr Ole Wen mewn eira o Lyn Idwal,

Winter Warmth/Cynhesrwydd Gaeaf

Snowdons upper levels remain covered in snow, reflecting the warmth of the rising sun.
Lefelau uchaf y Wyddfa yn parhau i fod wedi ei gorchuddio ag eira ac yn adlewyrchu cynhesrwydd yr haul wrth iddo godi.
Winter Warmth/Cynhesrwydd Gaeaf
Llyn Llydaw

Llyn Llydaw

Llyn Llydaw stays under cloud cover.
Llyn Llydaw yn parhau i aros o dan gymylau.

Snowcapped Arans/Y Aran Mewn Eira

A winter view of the Arans taken from Llyn Tegid.
Golygfa 'aeafol o'r Aran wedi ei dynnu o Lyn Tegid.
Snowcapped Arans/Y Aran Mewn Eira
Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos,  Llyn Trawsfynydd

Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos, Llyn Trawsfynydd

Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw

The colour of the frozen waters of Llyn Llydaw contrast with the sunlit slopes of Snowdon.
Roedd lLiwiau'r dwr wedi rhewi a'r Lyn Llydaw yn cyferbynnu hefo golau'r haul oedd a'r lethrau y Wyddfa.
Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw
Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant

Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant

Snowdon Horseshoe from Nant Gwynant.
Pedol y Wyddfa fel y gwelir o Nant Gwynant.

Winter Hues/Gwaedd Gaeaf

The sun tries to break through the cloud on this cold winter afternoon. The Afon Glaslyn at Beddgelert.
Ceisiodd yr haul dorri drwy y cymylau ar y prynhawn oer yma o 'aeaf. Afon Glaslyn ym Meddgelert.
Winter Hues/Gwaedd Gaeaf
On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn

On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn

Snowdon reflects in the still, clear, partially ice covered, turqouis waters of Glaslyn.
Adlewyrchwyd Y Wyddfa yn nyfroedd glas, llonydd a chlir Glaslyn a oedd wedi ei hanner orchuddo hefo rhew.

Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn

Ice prevents full reflection of the hues in the cloud cover above Arenig Fawr.
Roedd rhew yn atal adlewyrchiad llawn o'r gwaedd yn y gorchudd o gymylau a oedd uwchben yr Arenig Fawr.
Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn
Standing Firm/Sefyll yn Gadarn

Standing Firm/Sefyll yn Gadarn

Despite its precarious position on the upper slopes of Nant Gwynant, this tree clings to the rock, despite the gales, and looks towards Y Lliwedd and Snowdon.
Er ei leoliad beryglus a gwyntoedd cryf fe 'lynnodd y goeden hon i'r creigiau ar lethrau uchaf Nant Gwynant fel yr edrychai draw am Y Lliwedd a'r Wyddfa.
website designed by amazing internet ltd