Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Autumn Glory, Llyn Dinas/Yablander Hydref, LLyn Dinas

Llyn Dinas bathed in short lived Autumn colour.
Llyn Dinas yn ymdrochi yn fyr fywyd lliwiau'r Hydref.
Autumn Glory, Llyn Dinas/Yablander Hydref, LLyn Dinas
Sunrise, Criccieth Castle/Gwawrio, Castell Criccieth

Sunrise, Criccieth Castle/Gwawrio, Castell Criccieth

As the sun rises from behind the Rhinogs it silhouettes Criccieth Castle.
Fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r Rhiniogydd amlinellwyd Gastell Criccieth.

Sunkissed/Cusan Haul

The trees and hillsides surrounding Llyn Gwynant are kissed by the sun as it rises over the crest.
Cusanwyd y coed a'r bryniau o amgylch Llyn Gwynant gan yr haul fel y cododd dros y brig.
Sunkissed/Cusan Haul
Fogged in/Cau fewn gan Gaddug

Fogged in/Cau fewn gan Gaddug

Freezing fog subdues the sunrise
Caddug rhewllyd yn darostwng haul yn gwawrio.

Autumnal Sunshine, Llyn Dinas/Heulwen Hyfrydol, Llyn Dinas

The autumn bracken is alight with colour above Llyn Dinas.
Mae rhedyn yr hydref uwchben Llyn Dinas ar dan hefo lliwiau.
Autumnal Sunshine, Llyn Dinas/Heulwen Hyfrydol, Llyn Dinas
Autumnal Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hyfrydol, LLyn Gwynant

Autumnal Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hyfrydol, LLyn Gwynant

Autumnal colours reflect almost perfectly in the still waters of Llyn Gwynant
Adlewyrchyd liwiau hyfrydol bron yn berffaith yn nyfroedd llonnydd Llyn Gwynant.

Frosty Morning, Llyn Celyn/Bore Rhewllyd, Llyn Celyn

A cold clear morning with the mists still tinted by the colour of the rising sun.
Bore oer glir hefo'r tarth yn parhau yw arliwio gan liw yr haul codi.
Frosty Morning, Llyn Celyn/Bore Rhewllyd, Llyn Celyn
Evening Light, Snowdon/Golau Noswyl, Y Wyddfa

Evening Light, Snowdon/Golau Noswyl, Y Wyddfa

Looking at Snowdon just before sunset, over the rocky crags of Castell.
Yn edrych am Y Wyddfa ychydig cyn machlyd haul clogwyni creigiog y Castell.

Autumn Stream, Llyn Dinas/Nant yr Hydref, Llyn Dinas

The Afon Goch on its way to join the waters of Llyn Dinas.
Yr Afon Goch a'r ei thaith i ymuno a dyfroedd Llyn Dinas.
Autumn Stream, Llyn Dinas/Nant yr Hydref, Llyn Dinas
Winter Dawn on the Miners/Torriad Gwawr  Gaeaf ar y Mwynwyr

Winter Dawn on the Miners/Torriad Gwawr Gaeaf ar y Mwynwyr

As the sun crests the surrounding hills, the warming dawn light arrives on Snowdon. Taken from the Miners track.
Daeth golau gwawr cynnes ar y Wyddfa fel roedd yr haul ar frig y brynniau o amgylch. Tynwyd oddi ar Llwybyr y Mwynwyr.

Iced up, Llyn Tryweryn/Wedi Rhewi, Llyn Tryweryn

A snow covered Arenig Fawr seen from the almost completely frozen Llyn Tryweryn.
Yr Arenig Fawr mewn eira fel y gwelwyd o Llyn Treweryn a oedd bron i gyd wedi rhewi drosto.
Iced up, Llyn Tryweryn/Wedi Rhewi, Llyn Tryweryn
Llyn Idwal, Winter Sunshine/Llyn Idwal, Heulwen Gaeaf

Llyn Idwal, Winter Sunshine/Llyn Idwal, Heulwen Gaeaf

A bright and breezy day following snowfall.
Diwrnod glaer awelog wedi i eira ddisgyn.
website designed by amazing internet ltd