Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Autumn in the Vale of Ffestinoig/Yr Hydref yn Nyffryn Ffestiniog

Autumn colour arrives in the Vale of Ffestiniog. This view overlooks the vale as it peters out into Traeth Bach, the small blip on the distant horizon is Harlech Castle.
Daeth lliwiau'r hydref i Ddyffryn Ffestiniog. Mae'r olygfa hon yn edrych dros y dryffryn fel y maen lleihau tuag at Draeth Bach, y smotyn bach a'r y gorwel pell yw Castell Harlech.
Autumn in the Vale of Ffestinoig/Yr Hydref yn Nyffryn Ffestiniog
Fingered/Byseddu

Fingered/Byseddu

A perfectly calm Llyn Dinas, other than ripples caused by feeding fish, mirrors the fingers of cloud being illuminated by the rising sun.
Llyn Dinas berfaith dawel, ond am bysgod yn crychdonni wrth fwyta, a oedd yn adlewyrchu bysedd y cymylau a ooleuwyd i fyny gan yr haul wrth iddo godi.

Cnicht at Dawn/Y Cnicht ar Doriad Gwawr

Viewed from the Cob, Cnicht awaits the arrival of the warming sun.
Or Cob gwelir y Cnicht yn aros am ddyfodiad cynhesrwydd yr haul.
Cnicht at Dawn/Y Cnicht ar Doriad Gwawr
Autumn Sunrise, Llyn Dinas/Gwawrio Hydref, Llyn Dinas

Autumn Sunrise, Llyn Dinas/Gwawrio Hydref, Llyn Dinas

A beautiful calm morning and Llyn Dinas is bathed in warm pink light as the sun rises behind the camera.
Mae Llyn Dinas yn torheulo mewn golau pinc cynnes a'r fore tawel hyfryd fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r camra.

Criccieth and Castle at Sunrise/Criccieth ar Castell ar Doriad Gwawr

Criccieth Castle is silhouetted against the sky as the sun rises from behind the Rhinogs. The Moelwyns are in the distance.
Mae Castell Criccieth yn cael ei amlinellu yn ebryn yr awyr fel oedd yr haul yn codi o du ol i'r Rhiniogydd. Gwelir y Moelwyn yn y cefndir.
Criccieth and Castle at Sunrise/Criccieth ar Castell ar Doriad Gwawr
Woodland Glory/Ysblander Coedtir

Woodland Glory/Ysblander Coedtir

A friend told me about this hidden stream which he remembered from his childhood.
Dywedodd ffrind wrthyf am y nant guddiedig yma a gofiai amdani oi blyntendod.

Through the Mist/Drwy y Tarth

A swan swims gracefully through early morning mist.
Nofiodd alarch yn osgieddedig drwy darth y bore cynnar.
Through the Mist/Drwy y Tarth
Misty Pastoral/Bugeiddiol Niwlog

Misty Pastoral/Bugeiddiol Niwlog

The sun rises to burn off the freezing fog that smothered the area around Llyn Tegid at Bala.
Cododd yr haul i losgi ffwrdd y niwl rhewllyd oedd yn mygu yr ardal o gwmpas Llyn Tegid yn y Bala.

Autumn Sunset, Llyn Trawsfynedd/Machlyd Haul yr Hydref, Llyn Trawfynydd

As the day draws to a close, the wet weather gives way to a spectacular lighting display.
Fel ddaeth diwedd dydd, troeodd y tywydd gwlyb ofnadwy yn arddangosfa o olau ysblennydd.
Autumn Sunset, Llyn Trawsfynedd/Machlyd Haul yr Hydref, Llyn Trawfynydd
Autumn Light, Vale of ffestiniog/Golau'r Hydref, Dyffryn Ffestiniog

Autumn Light, Vale of ffestiniog/Golau'r Hydref, Dyffryn Ffestiniog

The autumn colour did not last long before the gales, but it did look wonderful whilst it lasted.
Ni barhaodd liwiau'r hydref yn hir cyn y tymestl, ond yr oedd yn edrych yn wych tra y parhodd.

Sunset Layers/Haen Machlyd Haul

Overlooking the Vale of Ffestiniog past Moel-y-Gest and onto Garn Fadryn.
Yn edrych dros ddyffryn Ffestiniog heibio i Foel-y-Gest ac ymlaen am Garn Fadryn.
Sunset Layers/Haen Machlyd Haul
Swallow Falls/Rhaeadr Ewynnol

Swallow Falls/Rhaeadr Ewynnol

The lower part of the falls.
Rhan isaf y rhaeadr.
website designed by amazing internet ltd