Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Llyn Dinas Mist/Tarth LLyn Dinas

Mist throws a blanket over Llyn Dinas
Llychwyd blanced o darth dros Llyn Dinas.
Llyn Dinas Mist/Tarth LLyn Dinas
Hazy Dawn, Llynnau Mymbyr/Gwawr Niwlog, Llynnau Mymbyr

Hazy Dawn, Llynnau Mymbyr/Gwawr Niwlog, Llynnau Mymbyr

The start of a beautiful day, the only sounds being the nearby Canada Geese nesting amongst the long grasses.
Decharu diwrnod bendigedig, gyda'r unig swn yn bodolaidd oedd Gwyddau Canada yn nythu ymysg y glaswellt hir.

Golden Dawn over Capel Curig/Gwawr Aur dros Capel Curig

Colour fills the sky in this subtle sunrise.
Llenwyd yr awyr a lliwiau yn y gwawrio cyfrwys yma.
Golden Dawn over Capel Curig/Gwawr Aur dros Capel Curig
Towards Caernarfon/Tuag at Gaernarfon

Towards Caernarfon/Tuag at Gaernarfon

Evening light baths the view over the northern Lleyn towards Caernarfon over Caernarfon Bay. Taken from the ruins of the hillfort Tre'r Ceiri.
Golau noswyl yn ymdrochi'r olygfa dros ogledd y Lleyn draw tuag at Caernarfon a thros Y Bae. Tnywyd o adfeilion bryngaer Tre'r Ceiri.

Golden Dawn/Gwawrio Euraidd

The Rhinogs from Mynydd Rhiw overlooking Abersoch, St Tudwal's Islands and at the bottom right, Hells Mouth, at dawn in September.
Y Rhiniogydd o Fynydd Rhiw yn edrych dros Abersoch, ynysoedd St Tudwal ac yn y gwaelod a'r y dde, Porth Neigwl a'r doriad gwawr ym mis Medi.
Golden Dawn/Gwawrio Euraidd
The Moelwyns/Y Moelwyn

The Moelwyns/Y Moelwyn

The Moelwyns, some 20 miles away, shortly after dawn, viewed from Mynydd Rhiw.
Y Moelwyn, sydd rhyw 20 milltir i fwrdd, ychydig ar ol gwawrio. Golygfa arall o Fynydd Rhiw.

Evening Light, Lleyn Peninsular/Golau Noswylio, Pen Lleyn

Looking west over the Lleyn from the hillfortress of Tre'r Ceiri on a summers evening.
My son John admires the view.
Yn edrych i'r gorllewin dros y Lleyn o fryngaer Tre'r Ceiri a'r noswyl o haf.
Gweli'r John, fy mab, yn edmygu'r olygfa.
Evening Light, Lleyn Peninsular/Golau Noswylio, Pen Lleyn
After the Rain, Llandecwyn Church/Ar ol y Glaw, Eglwyd Llandecwyn

After the Rain, Llandecwyn Church/Ar ol y Glaw, Eglwyd Llandecwyn

After a very wet day, shortly before sunset, the skies begin to clear and bathe Traeth Bach and the Lleyn Peninsular in golden light.
Wedi diwrnod ofnadwy iawn, ychydig cyn iddi fachlyd, dechreuodd yr awyr glirio ac ymdrochi Traeth Bach a Phen Lleyn mewn golau euraidd.

Snowdon before sunrise/Y Wyddfa cyn iddi Wawrio

Snowdon before sunrise from Mynydd Rhiw.
Y Wyddfa o fynydd Rhiw cyn iddi wawrio.
Snowdon before sunrise/Y Wyddfa cyn iddi Wawrio
Sheltered/Cysgodi

Sheltered/Cysgodi

A lone sheep shelters as best it can from the freezing fog as the sun rises.
Dafad unig yn cysgodi y gorau medr rhag y niwl rhewllyd wrth i'r haul godi.

Ffestiniog Sunset/Machlyd Haul Ffestiniog

Taken from the hills above Ffestinog, a warming autumn sunset.
Wedi ei dynnu o'r bryniau uwchben Ffestiniog, machlyd haul cynnes yr hydref.
Ffestiniog Sunset/Machlyd Haul Ffestiniog
Autumn Sunrise, Llyn Dywarchen/Torriad Gwawr yr Ydref, Llyn Dywarchen

Autumn Sunrise, Llyn Dywarchen/Torriad Gwawr yr Ydref, Llyn Dywarchen

After subjecting my children to an early start during half term, we had almost given up due to heavy cloud cover when the first breaks started to appear, and shortly afterwards we were rewarded for our patience.
Ar ol gwneud i'r plant godi'n fore yn ystod hanner tymor, roeddym yn barod i roi fynny oherwydd cymylau isel, pan ddechreuodd yr haul dorri drywodd, ac yn fuan wedyn cawsom ein gwobrwyo am fod yn fyneddgar.
website designed by amazing internet ltd