Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Misty Bala Dawn/Gwawrio Niwlog Bala

Looking towards Bala from the dam on Llyn Celyn.
Edrych tuag at Y Bala oddi ar gronfa Llyn Celyn.
Misty Bala Dawn/Gwawrio Niwlog Bala
Manod from Gellilydan/ Manod o Gellilydan

Manod from Gellilydan/ Manod o Gellilydan

A beautiful autumn evening.
Noswyl hyfryd yn yr hydref.
Printed at 350mm, (14"), wide.

Snowdon at Sunset/Yr Wyddfa ar Fachlyd

Taken from the shore of Llynnau Mymbyr in May. The sun setting behind Y Foel Goch throws deep shadows across the lake, hence the panoramic crop.
Wedi ei dynnu o lannau Llynnau Mynbyr ym mis Mai. Fel oedd yr haul yn disgyn y tu ol i Foel Goch luchiodd gysgodion dwfn ar draws wyneb y llyn, ac o ganlyniad y torriad panoramic a welir.
Printed at 350mm, (14"), tall.
Snowdon at Sunset/Yr Wyddfa ar Fachlyd
Snowdon from the Cob/Y Wyddfa or Cob

Snowdon from the Cob/Y Wyddfa or Cob

Taken in December, I could not resist taking a photograph of the evening light. Unfortunately this meant I was an hour late meeting my wife from the train at Llandudno Junction.
Wedi ei dynnu ym mis Rhagfyr, ni fedrwn faddau ond tynnu llun o olau'r noswyl. Ond yn anffodus golygodd hyn i mi fod awr yn hwyr i gwrdd a'r wraig oddi ar y tren yn nol o Gyffwrdd Llandudno.
Printed at 350mm, (14"), wide.

September Dawn/Gwawrio Medi

Cnicht and the Moelwyns at daybreak. A wonderful peaceful morning.
Y Cnicht a'r Moelwyn ar dorriad gwawr. Bore tawel hyfryd.
September Dawn/Gwawrio Medi
Lady in Red/Boneddiges mewn Coch

Lady in Red/Boneddiges mewn Coch

Yr Aran basks in the warmth of the rising sun whilst mist lingers in the shadows engulfing Llyn Gwynant.
Yr Aran yn torheulo yng ngwres yr haul wrth iddo godi tra roedd tarth yn ymlusgo yn y cysgodion a gorchuddio Llyn Gwynant.

Snow Showers, Llynnau Mymbyr/Cawod Eirs, LLynnau Mymbyr

A heavy snow shower transforms the scene at Llynnau Mymbyr.
Trawsnewidwyd yr olygfa wrth Llynnau Mymbyr gan gawod drom o eira.
Snow Showers, Llynnau Mymbyr/Cawod Eirs, LLynnau Mymbyr
Llyn Dinas, Encroaching Mist/LLyn Dinas, Tarth Llechfeddiant

Llyn Dinas, Encroaching Mist/LLyn Dinas, Tarth Llechfeddiant

As the sun sinks and its warmth dissipates, the fog starts to return on Llyn Dinas.
Fel i'r haul suddo a'i wres afradloni, dechreuodd y tarth ddychwelyd a'r Lyn Dinas.

Overlooking Frongoch/Edrych dros Frongoch

Taken from the dam on Llyn Celyn. The freezing fog sits in the valley as the sun rises above the Berwyn Hills highlighting the wisps that rise in the warmth.
Tynnwyd o'r gronfa wrth Llyn Celyn. Eisteddodd y niwl rhewllyd yn y cwm fel oedd yr haul yn codi dros fryniau'r Berwyn gan amlygu'r tusw oedd yn codi yn y gwres.
Overlooking Frongoch/Edrych dros Frongoch
Autumn Showers, Llyn Dinas/Cawodydd Hydref, Llyn Dinas

Autumn Showers, Llyn Dinas/Cawodydd Hydref, Llyn Dinas

After a very wet start to Autumn the water level in Llyn Dinas is much higher than normal, covering the banks, leaving grasses and reeds submerged.
Wedi dechrau gwlyb ofnadwy i'r Hydref roedd lefel y dwr yn LLyn Dinas yn llawer uwch nag arfer, gan orchuddio'r ochrau a gadael gwair a brwyn yn suddo.

Misty Sunrise, Bala/Tarth y Wawr, Bala

The warmth of the rising sun starts to dissipate the freezing fog revealing trees and frosted grass.
Dechreuodd wres yr haul wrth iddo godi afradloni y niwl rhewllyd gan ddangos coed a gwair rhewllyd.
Misty Sunrise, Bala/Tarth y Wawr, Bala
Winter Sun, Llyn Dinas/Haul y Gaeaf, LLyn Dinas

Winter Sun, Llyn Dinas/Haul y Gaeaf, LLyn Dinas

A cold but clear winters day on Llyn Dinas
Diwrnod oer ond clir ar Lyn Dinas
website designed by amazing internet ltd