Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Grass in Snow / Gwair yn yr Eira

A simple composition taken one January afternoon.
Cyfansoddiad syml wedi ei dynnu un prynhawn ym mis Ionawr.
Grass in Snow / Gwair  yn yr Eira
Mutley on Llyn Tegid/Mutley ar Llyn Tegid

Mutley on Llyn Tegid/Mutley ar Llyn Tegid

Mutley and her reflection on a calm and misty morning.
Mutley a'i hadlewyrchiad a'r fore tawel niwlog.

Snowdon from Llynnau Mymbyr/Y Wyddfa o Lynnau Mymbyr

One of the 'classic' views of Snowdon.
Un o'r golygfeudd 'clasurol' o'r Wyddfa.
Snowdon from Llynnau Mymbyr/Y Wyddfa o Lynnau Mymbyr
Llyn Dinas, Autumn Reflection/Adlweyrchiad Hydref Llyn Dinas

Llyn Dinas, Autumn Reflection/Adlweyrchiad Hydref Llyn Dinas

Beautiful autumn colour reflected in Llyn Dinas.
Adlweyrchiad hyfryd yr Hydref a'r Lyn Dinas.

Dusk, Llyn Gwynant / Cyfnos, Llyn Gwynant

Late April, and a wonderful peace settles over Llyn Gwynant as the last of the sun's strength is reflected in the clouds.
Diwedd Ebrill, a disgyodd dawelwch hyfryd dros Lyn Gwynant fel i olaf o nerth yr haul gael ei adlewyrchu yn y cymylau.
Dusk, Llyn Gwynant / Cyfnos, Llyn Gwynant
Misty Morning, Llyn Tegid/Bore Niwlog, Llyn Tegid

Misty Morning, Llyn Tegid/Bore Niwlog, Llyn Tegid

The sun's heat burns off the early morning mist on Llyn Tegid and the boats reflect its glow, almost appearing to float in space.
Haul yn llosgi ymaith niwl y bore a'r Lyn Tegid ac fe adlewyrchodd y cychod ei thywyn, yn edrych fel pe tai bron yn adnofio yn y gofod.

Arenig Fawr & Llyn Celyn

The light of a winter sunset illuminates the snow covered Arenig Fawr seen from the shore of Llyn Celyn.
Golau machlyd haul y gaeaf yn goleuo'r eira a'r yr Arenig Fawr o lan Llyn Celyn.
Arenig Fawr & Llyn Celyn
Winter Reflections, Llyn Dinas/Adlewyrchiad Gaeaf, Llyn Dinas

Winter Reflections, Llyn Dinas/Adlewyrchiad Gaeaf, Llyn Dinas

Early winter sun illuminates the boathouses on Llyn Dinas which provides an almost perfect reflection, whilst frost lingers in the shadows.
Haul gaeaf cynnar yn adlewyrchu cytiau cychod a'r Lyn Dinas gan rhoi adlewyrchiad sydd bron yn berffaith, tra mae rhew yn ymaros yn y cysgodion.

Llandecwyn Church & Treath Bach/Eglwyd Llandecwyn a Thraeth Bach

Looking over Llandecwyn Church towards Traeth Bach.
Edrych dros Eglwys Llandecwyn tuag at Draeth Bach.
Llandecwyn Church & Treath Bach/Eglwyd Llandecwyn a Thraeth Bach
Blustery Day, Llyn Gwynant/Diwrnod Gwyntog, Llyn Gwynant

Blustery Day, Llyn Gwynant/Diwrnod Gwyntog, Llyn Gwynant

A windy day at Llyn Gwynant, the autumn sunshine highlighting the richness of colour on the hills.
Diwrnod gwyntog wrth Llyn Gwynant, gyda haul yr hydref yn amlygu'r lliwiau cyfoethog a'r y bryniau.

Bluebell Wood/Coedwig Clychau'r Gog

As the dappled light falls through the spring leaves and onto the bluebells beneath it is diffused slighly with the use of a soft focus filter.
Fel i olau brith ddisgyn drwy ddail y gwanwyn ar y clychau'r gog oedd odditanynt maent yn cael ei tryledu ychydig drwy ddefnyddio filter ffocws ysgafn.
Bluebell Wood/Coedwig Clychau'r Gog
Moel Hebog, Autumn Reflection/Moel Hebog, Adlewyrchiad Hydref

Moel Hebog, Autumn Reflection/Moel Hebog, Adlewyrchiad Hydref

Lingering cloud still hovers around the summit of Moel Hebog, and the scene is reflected in the calm waters of Llyn Dinas.
Arhosodd gymylau o gwmpas copa Moel Hebog, ac fe adlewyrchwyd yr olygfa yn nwr tawel Llyn Dinas.
website designed by amazing internet ltd