Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Dusk, Nant Gwynant / Cyfnos, Nant Gwynant

Overlooking Nant Gwynant, the layers of hills are emphasised by the setting sun.
Yn edrych dros Nant Gwynant roedd haen y brynniau yn cael eu pwysleisio gan fachlyd haul.
Print size 25cm x 22cm
Dusk, Nant Gwynant / Cyfnos, Nant Gwynant
Fairy Glen, Betws-y-Coed

Fairy Glen, Betws-y-Coed

A shaft of light pierces the cloud cover and illuminates the foliage and rock through the slight mist.
Pelydr o haul yn tywynnu drwy'r cymylau ac yn goleuo i fynny y dail a'r creigiau drwy'r niwl ysgafn.

First Light, Llynnau Cregennen / Golau Cyntaf, Llynnau Cregennen

A wonderful, peaceful morning at first light.
Bora bendigedig a heddychlon yng ngolau cyntaf y dydd.
First Light, Llynnau Cregennen / Golau Cyntaf, Llynnau Cregennen
Manod at Sunrise / Manod ar doriad gwawr

Manod at Sunrise / Manod ar doriad gwawr

Overnight snow, morning mist, the warmth of a rising sun, and even the sheep have to stand and admire this view of Manod from Gellilydan.
Wedi eira dros nôs, niwl y bore, a chynnesrwydd yr haul wrth iddo godi, mae hyd yn oed y defaid yn gorfod sefyll ac edmygu'r olygfa tuag at Manod o Gellilydan.

Winter Reflection, Llyn Dinas / Adlewyrchiad Gaeafol, Llyn Dinas

A cold, calm morning in January before sunrise.
Bore oer a thawel ym mis Ionawr cyn iddi wawrio.
Winter Reflection, Llyn Dinas / Adlewyrchiad Gaeafol, Llyn Dinas
Derelict Barn, Llyn Dywarchen / Hen Fuarth, Llyn Dywarchen

Derelict Barn, Llyn Dywarchen / Hen Fuarth, Llyn Dywarchen

A barn, now ravaged by the elements, adds to the scene as clouds tumble towards Llyn Dywarchen.
Mae'r hen fuarth yma, sydd nawr wedi ei ddifrodi gan y tywydd, yn ychwanegu at yr olygfa fel mae'r cymylau yn rhowlio tuag at Llyn Dywarchen.

Autumn, Llyn Cwmystradllyn / Hydref, Llyn Cwmystradllyn

A showery, windy day, at this spot popular with fishermen.
Diwrnod gwlyb a gwyntog mewn man sy'n boblogaidd gan bysgotwyr.
Autumn, Llyn Cwmystradllyn / Hydref, Llyn Cwmystradllyn
Stormy Day, Llyn Cwellyn / Diwrnod Stormus, Llyn Cwellyn

Stormy Day, Llyn Cwellyn / Diwrnod Stormus, Llyn Cwellyn

An atmospheric winter's day at Llyn Cwellyn, looking towards Clogwynygarreg.
Diwrnod cyffroes o 'aeaf wrth Llyn Cwellyn, yn edrych tuag at Clogwynygarreg.

The Moelwyns at Sunrise, April / Machlyd Haul ar y Moelwyn, Ebrill

A stunning sunrise captured from the Cob at Porthmadog. Once again nature predicted the weather correctly, according to all the sayings about red skies, as it started to rain shortly afterwards.
Machlyd haul syfrdanol wedi ei ddal oddiar y Cob ym Mhorthmadog. Unwaith eto roedd natur wedi rhagfynegi'r tywydd yn gywir, yn ol y chwedlau am awyr goch, gan iddi dechrau glawio yn fuan wedyn.
The Moelwyns at Sunrise, April / Machlyd Haul ar y Moelwyn, Ebrill
Spring Sunset, Llyn Gwynant / Machlyd Haul yn y Gwanwyn

Spring Sunset, Llyn Gwynant / Machlyd Haul yn y Gwanwyn

A late April sunset at Llyn Gwynant, with a slight mist hanging over the shadow engulfed lake surface, the calmness of which reflects the colourful clouds, still basking in the sun.
Machlyd haul wrth Llyn Gwynant a'r ddiwedd Ebrill, gyda niwl ysgafn yn aros ar wyneb y llyn sydd wedi ei hamlyncu gan gysgodion, adlewyrchir y cymylau lliwgar, sydd yn parhau i dorheulo yn yr heulwen, gan y llonyddwch.

Autumn Leaves / Dail yr Hydref

A mixture of autumn leaves as they were found.
Cymysgedd o ddail yr hydref yn union fel y darganwyd.
Autumn Leaves / Dail yr Hydref
Autumn Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hydref, Llyn Gwynant

Autumn Reflection, Llyn Gwynant/Adlewyrchiad Hydref, Llyn Gwynant

An almost perfect autumn reflection in Llyn Gwynant. Yr Aran takes centre stage.
Adlewyrchiad Hydref bron perffaith wrth Llyn Gwynant, gyda'r Aran yn cymeryd man blaenorol.
website designed by amazing internet ltd