Gallery

Landscape / Tir-olygfa

Afon Glaslyn at Beddgelert/Yr Arfon Glaslyn ym Meddgelert

The cloud disperses and sunshine lifts the colour of the Rhodedendrons.
Gwasgarodd y cymylau a daeth heulwen i godi lliwiau y Rhododendron.
Afon Glaslyn at Beddgelert/Yr Arfon Glaslyn ym Meddgelert
Cwm Pennant Blubells/Clychau'r Gog Cwm Pennant

Cwm Pennant Blubells/Clychau'r Gog Cwm Pennant

Said to be one of the prettiest valleys in Snowdonia, the patches of bluebells covering the fields towards the head of Cwm Pennant at this time of year only support the case.
Dywedir iddi fod yn un o'r dyffrynnoedd prydferthaf yn Eryri, a mae y llain o glychau'r gog sydd yn gorchuddio y caeau tuag at ben Cwm Pennant yr amser yma o'r flwyddyn ond yn cadarnhau yr achos.

Island in the Sun, Llyn Idwal/Ynys mewn Haul, Llyn Idwal

A few minutes earlier and this small island in Llyn Idwal was still sheltering in the shadow of Tryfan, as the foreground rocks still are.
Ychydig funudau ynghynt ac fe roedd yr ynys fechan hon ar Lyn Idwal yn parhau i gysgodi yng nghysgod y Tryfan, fel mae y creigiau yn y blaendir yn dal i wneud.
Island in the Sun, Llyn Idwal/Ynys mewn Haul, Llyn Idwal
Early Morning, Cwm Idwal/Bore Cynnar, Cwm Idwal

Early Morning, Cwm Idwal/Bore Cynnar, Cwm Idwal

An early morning view across Llyn Idwal towards the Devils Kitchen.
Golygfa bore cynnar ar draws Llyn Idwal yn edrych tuag at y Twll Du.

Daybreak, Idwal and Pen yr Ole Wen/Torriad Dydd Llyn Idwal a Phen yr Ole Wen

The early morning sun illuminates Pen Yr Ole Wen which is reflected in Llyn Idwal.
Haul bore cynnar yn goleuo fyny Pen Yr Ole Wen ai adlewyrchu yn Llyn Idwal.
Daybreak, Idwal and Pen yr Ole Wen/Torriad Dydd Llyn Idwal a Phen yr Ole Wen
Bluebells in the Valley/Clychau'r Gog yn y Cwm

Bluebells in the Valley/Clychau'r Gog yn y Cwm

Bluebells add a splash of colour to the early morning light in Cwm Pennant.
Clychau'r Gog yn ychwanegu ycgydig o liw i Gwm Pennant yng ngolau cynnar y bore.

Brondanw Tower at Sunrise/Twr Brondanw a'r Doriad Gwawr

A folly built by Clough Williams-Ellis, (of Portmeirion fame), on a beautiful spring morning.
Twr a adeiladwyd gan Clough Williams-Ellis, (enwog Portmerion), ar fore hyfryd o'r gwanwyn.
Brondanw Tower at Sunrise/Twr Brondanw a'r Doriad Gwawr
On the Edge/Wrth yr Ymyl

On the Edge/Wrth yr Ymyl

Llyn Dinas and Nant Ggwynant as seen from Bwlch y Sygun early on a summer morning.
Cynnar a'r fore o haf, Llyn Dinas a Nant Gwynant fel y gwelwyd o Fwlch y Sygyn.

Summer Reflection, Llyn Crafnant/Adlewyrchion Haf, Llyn Crafnant

Shortly after sunrise, Crimpiau is brightened by sunlight and reflected in Llyn Crafnant.
Ychydig wedi iddi wawrio, mae'r Crimpiau yn cael ei 'loywi gan olau'r haul a gwelir ei adlewyrchiad yn LLyn Crafnant.
Summer Reflection, Llyn Crafnant/Adlewyrchion Haf, Llyn Crafnant
Synchant Pass in Summer/Bwlch Sychnant yn yr Haf

Synchant Pass in Summer/Bwlch Sychnant yn yr Haf

Looking towards Penmaenmawr and Anglesey from the Synchant Pass.
Yn edrych tuag at Penmaenmawr a Sir Fon oddio ar Fwlch Sychnant.

Morning Glory, Llyn Crafnant-Ysblander Bore, Llyn Crafnant

With some remains of sunrise colour, Crimpiau is bathed in early morning sun.
Hefo ychgydig ar ol o liwiau haul y bore yn codi, mae'r Crimpiau wedi ymdrochi hefo haul.
Morning Glory, Llyn Crafnant-Ysblander Bore, Llyn Crafnant
Summer Morning, Llyn Dinas/Bore Haf, Llyn Dinas

Summer Morning, Llyn Dinas/Bore Haf, Llyn Dinas

Llyn Dinas early on a summer morning as the cloud clears.
Bore cynnar yn yr haf fel mae'r cymylau yn clirio a'r Lyn Dinas.
website designed by amazing internet ltd