Gallery

All Images

Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg

A breezy summer's day on the beach at Llandanwg. The Lleyn Peninsula provides the backdrop.
Awel ysgafn ar ddiwrnod o haf ar y lan môr yn Llandanwg. Yn y cefndir fe welir Pen Lleyn.
Summer on Llandanwg Beach / Haf ar Lan y Môr Llandanwg
Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg

Hazy Sunset, Llandanwg/Machlud Haul Niwlog, Llandanwg

After a very hazy day, the sunset is much more subtle in colouration and a rising tide washes over the rocks.
Wedi diwrnod niwlog roedd lliwiau'r machlud yn ysgafnach a golchodd llanw, a oedd yn dod i mewn, dros y cerrig.

Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd Mawrth

A beautiful calm evening in this bay close to Borth-y-Gest. Only the highest of the foreground rocks catch the last of the sun's energy as it sinks below the hill.
Nôswyl ddistaw brydferth yn y bae yma sydd yn agos i Forth-y-Gest. Dim ond y creigiau uchel agosaf sy'n dal yr olaf o egnir haul fel y mae'n disgyn y tu ol i'r bryn.
Ynys Cyngar, March Sunset / Ynys Cyngar, Machlyd  Mawrth
Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn  Harlech

Summer Evening, Harlech Dunes / Nnôson Hafol,Twyn Harlech

A beautiful summer's evening. As the sun sinks, it highlights some of the grasses on the dunes, casting deep shadows on the lee side.
Noson brydferth o haf. Fel mae'r haul yn disgyn, amlinellodd y gwair yn y twyn gan luchio cysgodion dyfn.

Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech

An amazing sunset, and its reflection on Harlech Beach
Machlyd haul rhyfeddol ai adlewyrchiad a'r draeth Harlech.
Harlech Sunset / Machlyd Haul yn Harlech
Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg

Rock Pool at Sunset, Llandanwg / Pwll Craig ar fachlydd haul, Llandanwg

A barnacle-encrusted boulder dominates the foreground in this photograph of a summer sunset from Llandanwg beach.
Dominyddi'r y llun yma gan graig yn y blaendir sydd wedi ei gorchuddio a chregyn llong, tynwyd a'r fachlyd haul yr haf a'r draeth Llandanwg.

Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du

Captured as the sun sets behind Black Rock. Although taken on a retreating tide, there was enough swell to bring life to the image in the water movement over the foreground rocks.
Wedi ei ddal fel mae'r haul yn machlyd y tu ol i Garreg Du. Er wedi ei dynnu fel mae'r llanw yn ffoi, roedd yna ddigon a chwydd yn y llanw i rhoi bywyd i'r ddelwedd yn symudiad y dwr dros y cerrig yn y blaendir.
Black Rock, April Sunset / Machlyd mis Ebrill, Carreg Du
Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg

Dusk, Llandanwg / Cyfnos, Llandanwg

Although the sun has long disappeared there is a wonderful ethereal quality to the light. The rising tide washing over the rocks on the shore adds depth to this simple composition.
Er i'r haul fod wedi hen ddiflannu mae yna ansawdd nefolaidd hyfryd i'r goleuni. Mae y llanw wrth iddo ddod i fewn a golchi dros y cerrig a'r y traeth yn ychwanegu dyfnder i'r cyfansoddiad syml yma.

Seaweed Texture/Gwedd Gwymon

Taken on the tidal stretch of Afon Glaslyn.
Wedi ei dynnu ar estyniad llanw Afon Glaslyn.
Seaweed Texture/Gwedd Gwymon
Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg

Towards Snowdon from Llandanwg/Tuar Wyddfa o Llandanwg

Towards Snowdon, distant right, from Llandanwg beach, a classic view emphasised by the low summer sun.
Yn edrych tuag at y Wyddfa o draeth Llandanwg, pelldir dde, ceir olygfa clasurol sydd wedi ei phwysleisio gan haul isel yr haf.

Barmouth Mood/Tymer Bermo

After a cloudy, humid and wet, but very calm day, the sun manages to break through briefly during the early evening.
Probably the calmest sea I have seen.
Ar ol diwrnod cymylog, llaith a gwlyb ond serch hynny tawel iawn, llwyddodd yr haul dorri drwodd am gynfod byr yn ystod noswyl cynnar. A mwy na ddebyg y mor llonyddaf wyf wedi ei weld.
Barmouth Mood/Tymer Bermo
Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg

Sunburst, Llandawg/Torriad Gwawr, Llandanwg

The sun bursts through the rapidly moving clouds, briefly illuminating the sea.
Torrodd yr haul drwy y cymylau cyflym, gan oleuo fyny y mor am gyfnod.
website designed by amazing internet ltd