Gallery

All Images

Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos, Llyn Trawsfynydd

Midnight, Llyn Trawsfynydd,/Hanner Nos,  Llyn Trawsfynydd
Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw

Ice Blue, Llyn Llydaw/Glas Rew, Llyn Llydaw

The colour of the frozen waters of Llyn Llydaw contrast with the sunlit slopes of Snowdon.
Roedd lLiwiau'r dwr wedi rhewi a'r Lyn Llydaw yn cyferbynnu hefo golau'r haul oedd a'r lethrau y Wyddfa.

Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant

Snowdon Horseshoe from Nant Gwynant.
Pedol y Wyddfa fel y gwelir o Nant Gwynant.
Winter Trees, Nant Gwynant/Coed Gaeaf, Nant Gwynant
Winter Hues/Gwaedd Gaeaf

Winter Hues/Gwaedd Gaeaf

The sun tries to break through the cloud on this cold winter afternoon. The Afon Glaslyn at Beddgelert.
Ceisiodd yr haul dorri drwy y cymylau ar y prynhawn oer yma o 'aeaf. Afon Glaslyn ym Meddgelert.

On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn

Snowdon reflects in the still, clear, partially ice covered, turqouis waters of Glaslyn.
Adlewyrchwyd Y Wyddfa yn nyfroedd glas, llonydd a chlir Glaslyn a oedd wedi ei hanner orchuddo hefo rhew.
On Reflection, Glaslyn and Snowdon/Wrth Adlewyrchu, Y Wyddfa a'r Glaslyn
Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn

Hues, Llyn Tryweryn/Gwaedd, Llyn Tryweryn

Ice prevents full reflection of the hues in the cloud cover above Arenig Fawr.
Roedd rhew yn atal adlewyrchiad llawn o'r gwaedd yn y gorchudd o gymylau a oedd uwchben yr Arenig Fawr.

Standing Firm/Sefyll yn Gadarn

Despite its precarious position on the upper slopes of Nant Gwynant, this tree clings to the rock, despite the gales, and looks towards Y Lliwedd and Snowdon.
Er ei leoliad beryglus a gwyntoedd cryf fe 'lynnodd y goeden hon i'r creigiau ar lethrau uchaf Nant Gwynant fel yr edrychai draw am Y Lliwedd a'r Wyddfa.
Standing Firm/Sefyll yn Gadarn
Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn

Mirror, Glaslyn/Drych, Glaslyn

Only the appearance of stones beneath the surface and a small rock show that this is water as a calm befalls Glaslyn and a perfect reflection of Y Lliwedd results.
Dim ond wrth weld cerrig o dan y wyneb a chraig fechan uwchben y deallir mae dwr hollol lonydd yw hwn fel y disgynnodd ar y Glaslyn ac o ganlyniad cafwyd adlewyrchiad perffaith o'r Lliwedd.

Winters Glory/Ysblander Gaeaf

A stunning winter morning as the rising sun colours the snow and grasses on the slopes of Snowdon, which are reflected in Llyn Llydaw.
Bore gaeaf syfrdanol fel oedd yr haul yn codi ac yn lliwio'r eira a'r glaswellt a'r lethau'r Wyddfa, sydd yn cael ei hadlewyrchu yn Llyn Llydaw.
Winters Glory/Ysblander Gaeaf
Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw

Relic, Llyn Llydaw/Crair, LLyn Llydaw

One of the many relics strewn through Snowdonia, offering a reminder of the thriving industries that once covered the landscape.
Un or nifer grair sydd i'w gweld yma ac acw drwy Eryri, yn ein hatgoffa am y diwydiannau llwyddianus a oedd unwaith i'w gweld ar rhyd y tirlun.

Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad

Llyn Gwynant shimmers in reflected moonlight.
Llyn Gwynant yn disgleirio hefo adlewychiad gan olau lleuad.
Give me the Moonlight/Rhowch i mi Olau Lleuad
Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn

Moelwyn Sunset/Machlyd Haul Moelwyn

The Moelwyns photographed from Blaenau Ffestiniog at Sunset
Wedi ei dynnu o Flaenau Ffestiniog gwelir y Moelwyn a'r Fachlyd Haul.
website designed by amazing internet ltd